Швидка важка частка

Швидка важка частинка з зарядом ze рухається зі швидкістю v через середу з концентрацією електронів пе...


Аварійний розлив

Аварійні розливи найбільш часто відбуваються при випробуваннях свердловин і транспортування вуглеводневої сировини по трубопроводах на берегові збірні пункти...


Апериодические ланцюга

Апериодические ланцюга (системи) - ланцюги, в яких не виникають власні коливання внаслідок великих втрат енергії в ланцюзі...


Величина - сума

Величина суми двох кутів (див. § 9) дорівнює сумі величин цих кутів.

Величина суми, отриманої підприємцем, залежить від числа днів, яке береться в розрахунок...


Важливе теоретичне практичне значення

Важливе теоретичне і практичне значення має з'ясування меж лінійної динаміки суспільства...


Величина - довірчий інтервал

Величина довірчого інтервалу, який накриває справжній параметр генеральної сукупності, характеризує точність оцінки, а довірча ймовірність - її достовірність...


Величина - імпульс - струм

Величина імпульсу струму /г, повинна бути такою, щоб під дією магнітного поля, створюваного цим імпульсом, сердечники числовий лінійки СПД швидко змінили свій стан, що досягається при /2 3 /т - величина імпульсу струму /Z2 недостатня для того, щоб змінити стан сердечників числовий лінійки СПД...


Атмосферний розряд

Атмосферні розряди особливо небезпечні для нафтопереробної промисловості...


Аутоокіслітельная полімеризація

Аутоокіслітельная полімеризація протікає при взаємодії кисню з олефінове зв'язками ненасичених сполук...


Величина - приведений момент - інерція

Величина приведеного моменту інерції /механізму або машини складається з трьох складових: моменту інерції У маховика, моменту інерції У0 ланки приведення і тих, що обертаються ланок механізму, які пов'язані з ланкою приведення постійним передавальним відношенням, і, нарешті, приведеного моменту інерції /3 всіх інших ланок механізму...