Балонний вентиль

Балонні вентилі для зрідженого газу виготовляються: тип В62 - на рр 16 кгс /см2 Бинагадинский труборемонтним заводом Бакинського раднаргоспу, тип КБ-1 на рр 16 кгс /см...


Величина - середнє значення

Величина середнього значення In L залежить також і від номера гіпотези, в припущенні вірності якій ведеться усереднення...


Величина - переміщення - поплавок

Величина переміщення поплавка або поршня залежить від величини витрати. Вхідний величиною в таких чутливих елементах є витрата, а вихідний - переміщення поплавка або поршня...


Бригада - монтер - шлях

Бригада монтерів колії встановлює рихтувальні прилади і за вказівкою бригадира колії зрушує шлях в потрібному напрямку...


Бітумний розчин

Бітумний розчин необхідно готувати в закритій ємності. Ємність повинна бути обладнана мішалкою і трубкою з гнучким шлангом для відведення парів розчинника в бік...


Бездефектне виготовлення - продукція

Бездефектне виготовлення продукції засноване на наступних принципах...


Величина - перешкода

Величина перешкоди не повинна бути вище 10 - 20 мв при включених котушках датчиків зі знятими магнітами: з включеним і вимкненим живленням на триполюсному статорі...


Велике магнітне опір

Велике магнітне опір потоку Ф3 послаблює його величину...


Величина - момент - сила

Величина моменту сили Р навколо осі I, як відомо, дорівнює моменту ортогональної проекції сили на площину J51 проведену нормально до осі /, по відношенню до точки Про перетину площині Е з віссю /ім...


Апаратурний метод

Апаратурний метод полягає в тому, що окремі психофізіологічні чинники виявляють і оцінюють за допомогою спеціально сконструйованих приладів і апаратури...