Величина - граничне відхилення

Величины предельных отклонений при необходимости берут из соответствующих таблиц стандартов, причем в системе вала верхнее отклонение вала всегда равно нулю, а нижнее взято с минусом...


Величина - аномерного ефект

Величина аномерного ефекту залежить від пріррди, заступника і падає зі збільшенням діелектричної проникності середовища...


Більшість - російське підприємство

Більшість російських підприємств гостро потребують в зовнішньому фінансуванні...


Величина - залишкова нафта

Величина залишкової нафти 8 в глинистих пластах підвищена тому, що глина зосереджена в тонких прошарків (h 0 2 - 0 3 м) з низькою проникністю (менше 30 - 50 мда), тобто в неколлекторов...


Активний опір - ланцюг - ротор

Активний опір ланцюга ротора робить досить значний вплив на асинхронний двигун, зумовлюючи його стійку роботу...


Величина - заштрихованная площа

Величина заштрихованої площі між координатами ун і ук (рис. 12) характеризує (з урахуванням масштабу) значення Ny...


Величина - ток - емісія

Величина струму емісії змінюється; вона коливається біля середнього значення. Іншою причиною є ефект мерехтіння катода, або флікер-ефект...


Величина - коефіцієнт - продуктивність

Величина коефіцієнта продуктивності після впливу залежить від властивостей пласта, застосовуваного методу і інших умов...


Брепстед

На підставі рівнянні Брепстеда можна зробити висновок, що зміна енергії активації в ряду аналогічних реакцій має відбуватися паралельно зі зміною ізобарного потенціалу...


Величина - світловий потік

Величини світлового потоку і сили світла характеризують потужність джерела світла...