Арабський письменник

Арабські письменники часто плутали волзьких і дунайських булгар...


Антикорозійний склад

Антикорозійні склади на основі смол застосовуються для захисту дерев'яних і металевих конструкцій...


Більшість - бронза

Більшість бронз (за винятком алюмінієвих) добре піддаються зварюванні і пайку твердими і м'якими припоями...


Асимптотический метод

Асимптотический метод[10]застосовують для пластин, що займають у формі прямокутників (в узагальненому сенсі) область...


Велика величина - ємність

Велика величина ємності перехідного конденсатода визначається низьким вхідним опором наступного каскаду...


Азотовмісна з'єднання - основний характер

Азотовмісні сполуки основного характеру з нафти і її фракцій витягувалися кислотно-екстракційним методом, причому найбільш оптимальними автор вважає такі умови: 25% - ний розчин сірчаної кислоти і температуру 60 С...


А-галогенокіслота

Декарбоксилирование а-галогенокіслот може супроводжувати нуклеофільному атаку N-оксиду піридину...


Більш суворе розгляд

Більш суворе розгляд дає можливість правильної оцінки довірчого інтервалу для S1 і при малому числі вимірювань...


Асоціативне значення

Втрачене асоціативне значення і забута мотивування можуть бути часто реконструйовані шляхом етимологічного аналізу, який допомагає відновити зв'язок слова з іншими елементами мовної системи і зрозуміти, чому даний предмет названий саме таким чином...


Велика витрата

Велика витрата і висока вартість хімічних реагентів, труднощі в їх приготуванні і дозуванні, корозія трубопроводів і обладнання при застосуванні хлорного заліза - все це вимагає пошуків більш простих і ефективних методів підготовки опадів до зневоднення...