Велика величина - ємність

Велика величина ємності перехідного конденсатода визначається низьким вхідним опором наступного каскаду...


Азотовмісна з'єднання - основний характер

Азотовмісні сполуки основного характеру з нафти і її фракцій витягувалися кислотно-екстракційним методом, причому найбільш оптимальними автор вважає такі умови: 25% - ний розчин сірчаної кислоти і температуру 60 С...


А-галогенокіслота

Декарбоксилирование а-галогенокіслот може супроводжувати нуклеофільному атаку N-оксиду піридину...


Більш суворе розгляд

Більш суворе розгляд дає можливість правильної оцінки довірчого інтервалу для S1 і при малому числі вимірювань...


Асоціативне значення

Втрачене асоціативне значення і забута мотивування можуть бути часто реконструйовані шляхом етимологічного аналізу, який допомагає відновити зв'язок слова з іншими елементами мовної системи і зрозуміти, чому даний предмет названий саме таким чином...


Велика витрата

Велика витрата і висока вартість хімічних реагентів, труднощі в їх приготуванні і дозуванні, корозія трубопроводів і обладнання при застосуванні хлорного заліза - все це вимагає пошуків більш простих і ефективних методів підготовки опадів до зневоднення...


Більшість - зірка

Більшість зірок в PC знаходиться на еволюції. На відміну від ШС серед них є масивні гарячі зірки з світності до 104 LQ і більш...


Аффинная функція

Аффинная функція, тотожно рівна нулю, також звертається в нуль у всіх цих точках...


Орендоване приміщення

Орендовані приміщення повинні бути передані ОРЕНДОДАВЦЮ у тому ж стані, в якому вони були передані в оренду з урахуванням нормального зносу...


Амфіфільних сполук

Амфіфільних сполуки, молекули яких мають як полярні, так і неполярні угруповання (наприклад, СН3 (СН2) С02М, СН3 (СН2) 803М, CH3 (CH2) nN (CH3) 2X, де п 7), у водних і неводних розчинах здатні утворювати асоціати...