Балка - перекриття

Балки перекриттів нарощують знизу. При необхідності невеликого посилення звільняють захисний шар бетону і, приварив нову арматуру балки до робочої, штукатурять їх шаром цементної штукатурки або шаром торкретбетону...


Величина - текти

Величина течі визначається кількістю газу, натекающего за одиницю часу в відсмоктується трубопровід...


Величина - припуск

Величина припуску визначається в залежності від класу точності виливки, розмірів виливки, номінального відстані поверхні від бази, положення поверхні при заливці (внизу, вгорі, збоку), типу ливарного сплаву...


Балка - прямокутний поперечний переріз

Балка прямокутного поперечного перерізу, ослаблена виточками (див...


Величина - гранична концентрація

Величина граничної концентрації зазвичай не перевищує 10го - 1021 радикалів в 1 г опроміненого речовини...


Величина - максимальна амплітуда

Величина максимальної амплітуди визначається величиною коефіцієнта посилення. Розглядаючи перший напівперіод прийшов імпульсу (рис...


Величина - відносна летючість

Величина відносної летючості для пропан-пропіленової суміші становить 3 1 - 3 8 що значно перевищує аналогічну величину для випадку рівноваги системи рідина - пар...


Антенна ланцюг

Антенна ланцюг пов'язана з вхідним контуром індуктивним зв'язком...


Великий надлишок - вода

Великий надлишок води знижує утворення ді -, три - і по-ліетіленгліколей...


Більшість - завдання

Більшість завдань цього параграфа вирішується за допомогою методів загальної теорії лінійних диференціальних рівнянь (див...