А-центр

А-центр); і можливо, що для збудження рецептора необхідно, щоб як А -, так і Б - центри були з'єднані з ацетилхоліном...


А-корпус

А-корпус; По-дисковий ротор; /- Циліндр; 2-кожух; 3-вал; 4 - диски; 5-сито; 6 - приймач; 7-електродвигун; 8-станина; 9-бісер або пісок...


U-образ-ная трубка

U-образ-ні трубки висотою 150 мм з кранами; вимірювачі витрати хлору - реометри скляні капілярні лабораторні; ексикатор...


9-азастероід

Метод синтезу 9-азастероідов з CD-фрагментів[553, 554](Схема 93) аналогічний раніше описаного (глава II, схема 42) методу синтезу 8-азастероідов з АВ-фрагментів...


8-оксіхінолят

Отримують 8-оксіхінолят міді додаванням 8-оксихіноліну до розчинів солей міді...


3-нафталінсульфокіслоти

Безвода (3-нафталінсульфокіслоти сильно гігроскопічна...


3-метілгексан

У 3-метілгексане С2Н5СН (СНЗ) СяН7 все три атома, пов'язані з асиметричним вуглецем, однакові і характеризуються однією і тією ж величиною поляризуемости...


3-атом

Можливий механізм утворення 3-атома полягає у зв'язуванні 1-атома з нормально пов'язаним 2-атомом з утворенням 3-атома і 2-атома; в результаті 1-атом переходить в 3-атом...


2-метілціклопентандіон

Алкплірованіе 2-метілціклопентандіона - 1 3 (345) 3-десметоксіпропзводним броміду (3) у всіх досліджених умовах призвело лише до продукту О-алкілірова-ння...


2-метілтетрагідрофуран

Вихід 2-метілтетрагідрофурана становить 85 - 90% від теоретичного, в розрахунку на пропущений Сільван...