Арматура - стінка

Арматура стінок складається з горизонтальних стрижнів, які утворюють замкнуті кільця, і вертикальних стрижнів...


Арматура - загальне призначення

Арматура загального призначення, виготовлена з хромонікелевих сталей, як правило, застосовується при температурі середовища не нижче - 70 G...


Арматура - малий діаметр

Арматура малих діаметрів приєднується до трубопроводу як на циліндричної, так і на конічної різьби, причому остання різьблення забезпечує велику герметичність...


Арлан

Арлан (Республіка Башкортостан) побудований завод керамічної цегли...


Арктик

Рідина Арктика - прозора, безбарвна, не має запаху, має малу летючість, що не вогненебезпечна і не містить механічних домішок...


Арквада

Арквади 18 і 12 сприяють значному переходу барвника з тканини в розчин, тому ці препарати для аппретіровалі...


Арифметичний трикутник

Арифметичний трикутник займає лише частину площині. Поширимо його на всю площину, зберігаючи сформульоване вище правило - кожен елемент дорівнює сумі елемента, що стоїть над ним, і еле мента попереднього рядка, що стоїть навскоси вліво...


Арифметична сума - ток

Арифметична сума струмів в проводах становить 3255 а при струмі фази 3050 - 3100 а, рівному геометричній сумі векторів струму в окремих проводах...


Арифметична комбінація - терм

Арифметична комбінація термів обчислюється і наводиться ассемблером до єдиного значенням...


Аріна

Аріна Родіонівна не просто запрограмувала Пушкіна. Вона вивела його на зв'язок з російськими космічними Богами...