Активоване арен

Нітрування активованих аренов каталізується азотної кислотою, причому при постійній концентрації азотної кислоти швидкість процесу залежить від концентрацій арена і азотної кислоти...


Аксонометрична вісь

Аксонометріческіе осі по ГОСТ 2317 - 69 позначаються спрощено, без штрихів...


Акордна сума

Акордна сума виплачується бригаді повністю, якщо шлях на яку обслуговує нею ділянці міститься в справному стані, немає жодного кілометра головного або приймально-відправної колії з незадовільною оцінкою, а контингент робітників у бригаді міститься в кількості не менше 85 - 75% встановленого плану...


Азото-воднева суміш

Азото-воднева суміш, що виходить з крекеру, повинна мати температуру не вище 60 С...


Азотно-воднева суміш

Азотно-воднева суміш, що виходить з крекеру, повинна мати температуру не вище 60 С...


Азотна подушка

Азотні подушки в необхідних випадках повинні забезпечуватися системою азотного дихання, оснащеної регулятором тиску прямої дії типів до себе і після себе...


Азеотропна суміш - вода

Азеотропна суміш води і розчинника через конденсатор 4 надходить в посудину 5 в якому відбувається її поділ: в нижньому шарі знаходиться вода, в верхньому - розчинник, який по переливної труби повертається назад в реактор...


Азеотропіческая суміш

Азеотропіческіе суміші характеризуються тим, що жоден компонент їх не може бути виділений перегонкою в чистому вигляді, так як склад парів і рідкої суміші абсолютно однаковий...


Адсорбційний шар

Адсорбційний шар буде мати константу Гамакера, відмінну від константи дисперсної фази, яку він захищає...


Адсорбційний блок

Адсорбційний блок дослідно-промислової установки продуктивністю 7600 м3 /добу[70]складається з трьох напірних послідовно включених адсорбційних фільтрів...