Азад

Азад (1957), Доля співака (1979), ораторії, кантати, соч...


Більшість - силікатна порода

Більшість силікатних порід містить менше 5 - 1CH% молібдену і вольфраму...


Велике активний опір

Велике активний опір г 21 при малому індуктивному опорі Xzi першої клітини і мале активний опір г2ц при великому індуктивному опорі 2ii другий клітини забезпечують відповідні величини критичних ковзань у кожної з клітин, а тим самим і бажаний характер механічної характеристики двигуна...


Бамаги

Метод бамаги, який був застосований під час війни німцями для отримання водню для наповнення цепелінів...


Болл

Болл[8]показывает, что любая система как угодно пересекающихся сфер может быть заменена конечной системой сфер с непересекающимися начинки, лежащими вблизи суммы данных сфер, причем сумма внутренностей новых сфер содержит заданное компактное подмножество, лежащее в сумме внутренностей старых...


Аз-фаза

Область гомогенності аз-фази при 200 розташована в інтервалі 15 - 19 ат...


Базова стратегія

Базові стратегії стосуються, перш за все, корпоративної стратегії розвитку підприємств (корпорацій), включаючи інтеграцію і диверсифікацію досліджень, виробництва і розподільної мережі...


Анодне розчинення - германій

Анодне розчинення германію починається з окислення. Підтвердженням цього є, по-перше, відсутність іонів Ge 4 в електроліті і, по-друге, ту обставину, що потенціал травлення залежить від концентрації іонів ОН, які викликають окислення...


Банківські витрати

Банківські витрати і банківська комісія на території продавця буде оплачена Продавцем, а на території Покупця - Покупцем...


4-Спінор

Теорія 4-СПІНОР будується аналогічно теорії тривимірних СПІНОР (В...