Амфіфільних сполук

Амфіфільних сполуки, молекули яких мають як полярні, так і неполярні угруповання (наприклад, СН3 (СН2) С02М, СН3 (СН2) 803М, CH3 (CH2) nN (CH3) 2X, де п 7), у водних і неводних розчинах здатні утворювати асоціати...


Величина - проходить

Величина проходить в місці пошкодження струму залежить від характеру пошкодження, параметрів джерела енергопостачання та опору мережі...


Баластування

Однак штучне баластування окислювача призводить не тільки до помітного зниження об'ємних теплонапружених, але і до суттєвого звуження меж стійкості горіння паливного газу...


Аеробне мінералізація

Аеробне мінералізація (або стабілізація) здійснюється в звичайних аеротенках з пневматичною або механічною аерацією або в аеротенках, суміщених з відстійниками...


Алифатический цикл

Аліфатичні цикли, як правило, вписують з позначенням всіх С - і Н - атомів...


Боржомі

Боржомі, Авадхара, Джава і ін.), Горнокліматіч. Абастумани, Бакур-ні, Бахмаро і ін...


Величина - оборотна деформація

Величина оборотного деформації повинна підвищуватися зі збільшенням ступеня витягування волокон...


Балонний вентиль

Балонні вентилі для зрідженого газу виготовляються: тип В62 - на рр 16 кгс /см2 Бинагадинский труборемонтним заводом Бакинського раднаргоспу, тип КБ-1 на рр 16 кгс /см...


Величина - середнє значення

Величина середнього значення In L залежить також і від номера гіпотези, в припущенні вірності якій ведеться усереднення...


Величина - переміщення - поплавок

Величина переміщення поплавка або поршня залежить від величини витрати. Вхідний величиною в таких чутливих елементах є витрата, а вихідний - переміщення поплавка або поршня...