Вектор - скидання

Вектор скидання встановлений в початок програми.

МК вектори зовнішнього скидання і скидання по переповнення сторожового таймера збігаються...


Безморозний період

Безморозний період в середньому становить 126 - 137 днів...


Величина - допустимий дисбаланс

Величина допустимого дисбалансу обмовляється в технічних умовах на деталь.

Величини допустимих дисбалансів в реальній машині, знайдені за формулами (ПЗ) і (23), повинні бути однаковими...


Апаратурна характеристика

Апаратурні характеристики описують ділянку процесу і залежать в кожен момент часу немає від усього вхідного процесу, а від обмеженого його ділянки, що виділяється тимчасової ваговій функцією фільтрів вимірювальних приладів...


Більшість - захід

Більшість заходів щодо впровадження результатів прикладних та дослідно-конструкторських робіт, як цього і слід було очікувати, виконувалося за наказами міністерств (відомств) та в ініціативному порядку...


Величина - коефіцієнт - хол

Величини коефіцієнта Холла і рухливості електронів і дірок, розраховані на підставі отриманих даних, добре узгоджуються з величинами, отриманими в результаті вимірювань ефекту Холла і провідності...


Біохімічне розщеплення

Біохімічне розщеплення засноване на спостереженні Пастера, що грибки або бактерії, що ростуть в розчинах рацемічних з'єднань і харчуються ними, майже завжди споживають і руйнують лише одну з обох енантіоморфних форм, залишаючи іншу недоторканою...


Базові ланцюга - транзистор

Базові ланцюга транзисторів TI і Тг відокремлені від вторинної ланцюга по постійному струму і не мають зміщення...


Більш високий вміст - молібден

Більш високий вміст молібдену навіть при підвищеному вмісті нікелю різко погіршує корозійну стійкість стали в киплячій 65% - ної азотної кислоти...


Абсолютна величина - коефіцієнт - відображення

Абсолютна величина коефіцієнта відображення а, що має від'ємне значення, може перевищувати одиницю...