Анестетика

Анестетики - вельми неоднорідні речовини з різними механізмами і мішенями дії - можуть впливати на генерацію і проведення імпульсу як за допомогою блокування воротного механізму, так і впливу на максимальну провідність на каналів...


Бризовая циркуляція

Бризовая циркуляція зазвичай розвивається на троні слабоградіентного баричного поля при стійкій антициклонічною погоді...


Бол'цман

Бол'цман (BolLzmann), Людвіг (1844 - 1906) - австрійський фізик, в філософії стояв на позиціях механістичного матеріалізму, виступав з критикою суб'єктивного ідеалізму махістів і енергетики В...


Величина - амортизаційні відрахування

Величина амортизаційних відрахувань, а значить і здатність до самофінансування залежать від способу нарахування амортизаційних відрахувань...


Більший розкид - експериментальна точка

Більший розкид експериментальних точок спостерігався в разі 1 - й 2-аміноантрахінонів, а також 1 - і 2-оксіантрахінонов, що ймовірно пов'язано з описаним вище впливом внутрішньо молекулярних водневих зв'язків...


Більша фракція

Більша фракція повертається назад в кульову млин 6 для повторного помелу...


Безбарвний реактив

Безбарвний реактив і забарвлені розчини з метою змен-шення швидкості їх розкладання зберігаються в ванні з льодом...


Величина - визначник - матриця

Величина визначника D матриці показує, у скільки разів змінюється обсяг осередку при виборі нових векторів...


Ацетиленовий кисневий балон

Ацетиленові та кисневі балони повинні бути встановлені у вертикальне положення в спеціальних стійках і міцно закріплені хомутиками або ланцюгами...


Банк - експортер

Банк експортера пересилає тратту і документи банку-акцептанта, який, акцептувавши тратту, віддає її або банкові експортера, або його кореспондентові чи філії, а товарні документи - банкові імпортера...