Символічний параметр

Символічний параметр - це звичайний символ, перед яким стоїть знак Амперсенд. Якщо символічний параметр зустрічається в будь-якому модельному пропозиції, то він є обов'язковим має бути записаний в реченні прототипу макроозначення. При компіляції символічний параметр заміщається відповідним символом дії.

Символічні параметри використовуються в процедурі для її модифікації. Вони можуть з'являтися в поле операндів операторів процедури. Кінець символічного параметра відзначається точкою, якщо потім слід буква - цифра, ліва дужка або точка.

Символічний параметр D2 задає серійний номер тому 89SH07 для проміжного файлу.

Символічний параметр - це звичайний символ, перед яким стоїть знак Амперсенд. Якщо символічний параметр зустрічається в будь-якому модельному пропозиції, то він обов'язково повинен бути записаний в реченні прототипу макроозначення. при компіляції символічний параметр заміщається відповідним символом дії.

Символічний параметр, який використовується в макромові асемблера, відрізняється від звичайного символічного імені тим, що перед ним ставиться знак Амперсенд.

Символічні параметри представляють собою спеціальні позначення об'єктів в програмі.

Символічні параметри процедури служать для заміни їх фактичними параметрами при зверненні до процедури. Фактичні параметри вказуються в операторі EXEC, що викликає процедуру, де вони слідують за назвою процедури. У операндах оператора PROC можна задати стандартні значення параметрів, які будуть прийматися за замовчуванням при зверненні до процедури, якщо не вказані фактичні значення. У операнде PROC символічні параметри записуються без амперсандів так само, як в EXEC, що викликає процедуру.

Символічний параметр MBR тут служить для призначення імені HOSPLOAD завантажувального модуля.

іншим символічним параметрам будуть присвоєні значення, які вказані в макрокоманді. При компіляції з макроозначення виходить макророзширення, пропозиції якого тут і далі відзначаються знаком, що стоять перед початком підполя назви.

Найбільш корисним символічним параметром в цій процедурі є параметр MBR Він дозволяє при використанні процедури підставляти ваше власне ім'я.

Якщо символічний параметр вказаний в підвалі операнда прототипу макроозначення, а в макрокоманді записано відповідне йому ключове слово, то значення цього ключового слова заміщає даний символічний параметр.

Характеристикою символічного параметра є характеристика того символу, який заміщає його у зовнішній макрокоманді.

Перфорація символічних параметрів проводиться з першої колонки перфокарти.

Характеристикою символічного параметра є характеристика того символу, який заміщає його у зовнішній макрокоманді.

Якщо символічного параметру було присвоєно значення в прототипі макроозначення, а макрокоманда не містить ключового слова, що відповідає цьому символічному параметру, то значення, вказане в пропозиції прототипу, заміщає символічний параметр; якщо ж макрокоманда містить ключове слово, то воно заміщає символічний параметр, незважаючи на те, що в прототипі було раніше зазначено якесь значення.

Якщо символічного параметру в макрокоманді відповідає подсписок, то характеристика такого символічного параметра визначається характеристикою першого елемента цього подсписка. У цьому випадку, характеристика довжини L LENGTH дорівнює характеристиці довжини символу А. Якщо необхідно використовувати в якості терма характеристику символічного параметра будь-якого іншого елемента подсписка, то в характеристиці вказується номер елемента в підсписку.

Якщо символічного параметру було присвоєно значення в прототипі макроозначення, а макрокоманда не містить ключового слова, що відповідає цьому символічному параметру, то значення, вказане в пропозиції прототипу, заміщає символічний параметр; якщо ж макрокоманда містить ключове слово, то воно заміщає символічний параметр, незважаючи на те, що в прототипі було раніше зазначено якесь значення.

Якщо символічного параметру в макрокоманді відповідає подсписок, то характеристика такого символічного параметра визначається характеристикою першого елемента цього подсписка. У цьому випадку, характеристика довжини L LENGTH дорівнює характеристиці довжини символу А. Якщо необхідно використовувати в якості терма характеристику символічного параметра будь-якого іншого елемента подсписка, то в характеристиці вказується номер елемента в підсписку.

При компіляції символічний параметр & PREFIX заміниться на символ AREA, системний символ змінної & SYSLIST (2) - на символ А.

процес об'єднання символічних параметрів називається конкатенціеі.

Стандартні значення символічних параметрів можуть бути перекриті шляхом привласнення нових значень цим символічним параметрам в операторі EXEC, що викликає процедуру.

Процес об'єднання символічних параметрів називається конкатенціей.

Присвоєння значень символічним параметрам є обов'язковим для параметрів, які не мають стандартного значення, і необов'язковим в іншому випадку.

при компіляції кожен символічний параметр заміщається відповідним символом з макрокоманди, утворюючи єдиний символ в макророзширенні. Необхідно звернути увагу на те, що в реченні прототипу кожен символічний параметр складеного символу записується окремо. У макрокоманді для кожного символічного параметра вказується своє значення.

Випадок, коли символічний параметр необхідно відокремити від дужки, виникає через те, що в командах машинно-орієнтованої мови використовуються дужки, в яких може бути вказаний номер індексного або базового регістра. Наприклад, вираз s2 в команді формату RX може бути записано за допомогою символічного параметра, за яким слідують дужки із зазначенням в них номери індексного регістра. Виникає невизначеність у записі операндів макроозначення. Тому, щоб відокремити букви, цифри і дужки, що стоять після символічного параметра, від самого символічного параметра, після нього ставиться крапка, яка вказує на кінець символічного параметра, наприклад, & ТО.

При компіляції кожен символічний параметр заміщається відповідним символом з макрокоманди, утворюючи єдиний символ в макророзширенні. Необхідно звернути увагу на те, що в реченні прототипу кожен символічний параметр складеного символу записується окремо. У макрокоманді для кожного символічного параметра вказується своє значення.

Випадок, коли символічний параметр необхідно відокремити від дужки, виникає через те, що в командах машинно-орієнтованої мови використовуються дужки, в яких може бути вказаний номер індексного або базового регістра. Наприклад, вираз 2 в команді формату RX може бути записано за допомогою символічного параметра, за яким слідують дужки із зазначенням в них номери індексного регістра. Виникає невизначеність у записі операндів макроозначення. Тому, щоб відокремити букви, цифри і дужки, що стоять після символічного параметра, від самого символічного параметра, після нього ставиться крапка, яка вказує на кінець символічного параметра, наприклад, & ТО.

У макровизначеннями використані складові символічні параметри: AST & TY, & L & TY, & P & FROM і & Р & ТО. У макрокоманді MOVE символ D замінить символічний параметр & TY, символ FIELD - & Р, символ А - & ТО, символ В - & FROM і десятковий самовизначення терм 6 - & R. У макровизначеннями символічний параметр & TY використовується в кожному з чотирьох модельних пропозицій для зміни мнемонічного коду операції.

У всіх інших випадках символічний параметр в моделі опускається.

При компіляції характеристиці рахунку символічного параметра присвоюється ціле число, що дорівнює числу знаків у операнде зовнішньої макрокоманди, який відповідає даному символічного параметру.

При компіляції кількісну характеристику символічного параметра присвоюється ціле число, яке дорівнює: числу операндів в підсписку макрокоманди, включаючи опущені операнди; одиниці, якщо операнд макроси не є підсписків; нулю, якщо операнд макрокоманди опущений.

При компіляції характеристиці рахунку символічного параметра присвоюється ціле число, що дорівнює числу знакі в операнде зовнішньої макрокоманди, який відповідає даному символічного параметру.

При компіляції кількісну характеристику символічного параметра присвоюється ціле число, яке дорівнює: числу операндів в підсписку макрокоманди, включаючи опущені операнди; одиниці, якщо операнд макроси не є підсписків; нулю, якщо операнд макрокоманди опущений.

Каталогізовані процедури складені з використанням символічних параметрів. Мнемоніка символічних параметрів дозволяє легко визначити їх призначення. Все символічні параметри мають стандартні значення.

У реченні прототипу макроозначення перераховані всі символічні параметри в довільному порядку.

У макрокоманді MOVE символ D замінить символічний параметр & TY, символ FIELD - & Р, символ А - & ТО, символ В - & FROM і десятковий самовизначення терм 6 - & R. У макровизначеннями символічний napaweip & TY використовується в кожному з чотирьох модельних пропозицій для зміни мнемонічного коду операції.

При компіляції характеристиці масштабу символу і символічного параметра присвоюється ціле число, яке є масштабним множником констант з фіксованою точкою, з плаваючою точкою і десяткової константи. Характеристика масштабу десяткової константи дорівнює числу десяткових розрядів праворуч від десяткового дробу.

При компіляції точка, що стоїть за символічним параметром, опускається. Таким чином символ макрокоманди, що заміщає символічний параметр разом з буквою, цифрою або дужки утворюють єдиний символ.

Тут терм - це звичайний символ або символічний параметр, який записується безпосередньо після апострофа. Характеристика звичайного символу визначається параметрами цього символу. Наприклад, I /OMEGA - це терм, який є характеристикою довжини символу OMEGA, який повинен бути визначений поза макроозначення.

На одній перфокарте може бути відперфорованих один символічний параметр або список параметрів. Один параметр від іншого відділяється комою. Порядок проходження символічних параметрів на виконання процедури довільний.

Тут терм - це звичайний символ або символічний параметр, кото - pi ш записується безпосередньо після апострофа. Наприклад, L OMEGA - це терм, який є характеристикою довжини символу OMEGA, який повинен бути визначений поза макроозначення.

У макромові є такі правила одночасного використання символічних параметрів і SET-змінних в Макровизначення.

Якщо в макрокоманді опущений символ, відповідний символічного параметру & ТУ, то буде отримано макророзширення для роботи з даними, які знаходяться в форматі слова для операцій з фіксованою точкою.Інші публікації на тему:
  • Знак - позитивне число
  • Ассемблерного ім'я
  • Мала пам'ять