Вартість - повністю закінчена робота

Вартість повністю закінчених робіт, врахована на рахунку 62 списують на суму отриманих авансів в дебет рахунку 64 і на суму, отриману в остаточний розрахунок в дебет рахунків з обліку грошових коштів.

Вартість повністю закінчених робіт, врахована на рахунку 62 погашається за рахунок отриманих авансів.

Після закінчення всієї роботи в цілому оплачена замовником вартість етапів, врахована на рахунку 46 Виконані етапи по незавершених роботах, списується в дебет рахунку 62 Розрахунки з покупцями і замовниками. Вартість повністю закінчених робіт, врахована на рахунку 62 Розрахунки з покупцями і замовниками, погашається за рахунок раніше одержаних авансів і сум, отриманих від замовника в остаточний розрахунок в кореспонденції з дебетом рахунків обліку грошових коштів.

Після закінчення всієї роботи в цілому оплачена замовником вартість етапів, врахована на рахунку Виконані етапи по незавершених роботах, списується в дебет рахунку Розрахунки з покупцями і замовниками. Вартість повністю закінчених робіт, врахована на рахунку Розрахунки з покупцями і замовниками, погашається за рахунок авансів і сум, отриманих раніше від замовника в остаточний розрахунок, в кореспонденції з дебетом рахунків обліку грошових коштів.

Після закінчення всієї роботи в цілому оплачена замовником вартість етапів, врахована на рахунку 46 Виконані етапи по незавершених роботах, списується в дебет рахунку 62 Розрахунки з покупцями і замовниками. Вартість повністю закінчених робіт, врахована на рахунку 62 Розрахунки з покупцями і замовниками, погашається зз рахунок раніше отриманих авансів і сум, отриманих від замовника в остаточний розрахунок в кореспонденції з дебетом рахунків обліку грошових коштів.

Після закінчення всіх етапів робіт в цілому оплачена замовником вартість етапів, врахована на рахунку 36 Виконані етапи по незавершених роботах, списується в дебет рахунку 62 Розрахунки з покупцями і замовниками. Вартість повністю закінчених робіт, врахована на рахунку 62 Розрахунки з покупцями і замовниками, погашається за рахунок отриманих авансів в кореспонденції з дебетом рахунка 64 Розрахунки за авансами одержаними та сум, отриманих від замовника в остаточний розрахунок в кореспонденції з дебетом рахунків обліку грошових коштів.

Після закінчення всіх етапів роботи в цілому сплачену замовником вартість етапів списують з рахунку 46 в дебет рахунку 62 Розрахунки з покупцями і замовниками. Вартість повністю закінчених робіт, врахованих на рахунку 62 списують на суму отриманих авансів в дебет рахунку 62 Розрахунки з покупцями і замовниками та на суму, отриману в остаточний розрахунок в дебет рахунків з обліку грошових коштів.Інші публікації на тему:
  • Сума - отриманий аванс
  • Сума - нараховане
  • Сума - дебетовий оборот