Повний енергетичний баланс

Повні енергетичні баланси складаються на енергетичних вводах цехів підприємства з урахуванням надалі, при визначенні схеми енергопостачання підприємства, відповідних втрат енергії в енергетичних мережах між енергопроізводящімі установками і енергетичними уведеннями споживачів.

Повний енергетичний баланс підводиться наступним чином. У першому випадку поле конденсатора втягує діелектрик, здійснюючи над ним роботу; якщо потенційна енергія діелектрика в полі тяжіння не змінюється, робота переходить в кінетичну енергію і в кінцевому рахунку в тепло. У другому випадку та ж робота здійснюється джерелом напруги (тече струм, змінюючи заряди обкладок), одночасно джерело збільшує і енергію поля.

Повні енергетичні баланси повинні складатися стосовно заданому етапу розвитку підприємства.

Повні енергетичні баланси складаються на енергетичних вводах цехів підприємства з урахуванням надалі, при складанні варіанту енергопостачання підприємства, відповідних втрат енергії в енергетичних мережах між енергопроізводящімі установками і енергетичними уведеннями споживачів.

Складання і вибір часткових енергобалансі повинні передувати складання і вибору повних енергетичних балансів підприємства. Часткові енергобаланси складаються для заданого етапу розвитку (або використання) розглянутої частини підприємства.

Розрахункові електричні теплові та інші енергетичні навантаження енергоустановок визначаються по прибутковій частині повного енергетичного балансу підприємства, що відповідає оптимальному варіанту енергопостачання.

До складання балансу. При складанні енергетичного балансу в якості субстанції доцільно (якщо це допустимо) виділити якийсь певний вид енергії, наприклад - теплової; тоді енергетичний баланс перетворюється в тепловій; в інших ситуаціях доводиться використовувати повний енергетичний баланс.

Оптимальними енергоносіями є такі, при яких весь комплекс питань енергопостачання отримує найбільш раціональне рішення. Тому оптимальними виявляються енергоносії споживання, які фігурують у видатковій частині повного енергетичного балансу підприємства, на основі якого складено оптимальний варіант енергопостачання підприємства. Отже, вибір оптимального варіанту енергопостачання одночасно визначає і оптимальні енергоносії споживання і їх якісні та кількісні параметри.

Зниження зовнішнього теплообміну може мати місце при високошвидкісних машинах, перекачувальних великі обсяги газів. До таких компресорним машинам ставляться відцентрові нагнітачі, у яких q 1 2 + 2 - 3% від повного енергетичного балансу, тому, з певною точністю, процеси стиснення газу в ЦН можна прийняти як внешнеадіабатние. Шляхи зниження зовнішнього теплообміну пов'язані з переходом до ГПА великої одиничної потужності і, підвищенням частоти обертання їх двигуна.

Зниження зовнішнього теплообміну може мати місце при високошвидкісних машинах, перекачувальних великі обсяги газів. До таких компресорним машинам ставляться відцентрові нагнітачі, у яких q i 2 + 2 - 3% від повного енергетичного балансу, тому, з певною точністю, процеси стиснення газу в ЦН можна прийняти як внешнеадіабатние. Шляхи зниження зовнішнього теплообміну пов'язані з переходом до ГПА великої одиничної потужності і, підвищенням частоти обертання їх двигуна.

Енергетичні баланси є необхідним інструментом емпіричного наукового дослідження енергетичного господарства. Повні енергетичні баланси ФРН складаються з 1950 р Вони дають уявлення про всіх секторах енергетичного господарства. Федеральні енергетичні баланси доповнюються в ФРН енергобалансі, які складаються на регіональному рівні, які публікуються протягом ряду років в різних землях ФРН.Інші публікації на тему:
  • Оптимальний енергетичний баланс
  • Аналіз - енергоспоживання
  • Складання - енергетичний баланс