Реактивна складова - ток - холостий хід

Реактивна складова струму холостого ходу є намагнічує струмом, що створює основний магнітний потік, і залежить від магнітного опору магнітопровода.

Реактивна складова струму холостого ходу при двошаровому роторі буде менше, так як магнітний опір основному потоку завдяки шіхтованного циліндру зменшиться.

Реактивна складова струму холостого ходу визначається намагничивающей (реактивної) потужністю, яка витрачається на створення магнітного потоку.

Реактивна складова струму холостого ходу /0 визначається з розрахунку магнітного кола трансформатора наступним чином.

Векторна діаграма напруги, магнітного потоку і струму холостого ходу. Реактивна складова струму холостого ходу є намагнічує струмом, що створює основний магнітний потік, і залежить від магнітного опору магнітопровода.

від впливу цих факторів реактивна складова струму холостого ходу збільшується при розбіжності напрямків ліній магнітної індукції і прокатки стали, а також в результаті механічних впливів при заготівлі пластин і збірці остова. Відпал пластин веде до зменшення реактивної складової струму холостого ходу. На струмі холостого ходу вплив цих факторів позначається більш різко, ніж на втратах.

При збільшенні магнітного потоку різко зростає реактивна складова струму холостого ходу, а отже, струм статора, знижується коефіцієнт потужності, збільшуються втрати потужності в сталі і в обмотках статора. У двигунах тепловоза 2ТЕ116 при фазному напрузі 350 В і частоті 100 Гц (15-я позиція контролера) струм статора перевищує номінальне значення в 1 5 - 2 рази, а при частоті 72 Гц (9-я позиція) така ж кратність струму досягається при напрузі 250 В. Момент асинхронного двигуна пропорційний квадрату напруги, тому при зниженій напрузі може статися перехід його на нестійку частину характеристики з різким зниженням частоти обертання і відповідним зниженням продуктивності вентилятора. Пусковий момент може виявитися недостатнім для рушання двигуна.

Залежність магнітної індукції від напруженості поля в кільцевих сердечниках. З цієї ж причини невелика і реактивна складова струму холостого ходу.

До розрахунку реактивних струмів, необхідних для намагнічування сердечника /0. з і зазорів 1агз муздрамтеатру. У § 2 - 6 показано, як визначається реактивна складова струму холостого ходу 1ОГ з розрахунку магнітного ланцюга.

Одночасно за рахунок зменшення індукції і збільшення частоти зменшиться реактивна складова струму холостого ходу. В результаті дії всіх перерахованих факторів зменшаться потужність, що розсіюється в трансформаторі, і температура перегріву його обмоток.

До розрахунку реактивних струмів, необхідних для намагнічування сердечника /ОЛС і зазорів 1ОГЗ муздрамтеатру.

У § 2 - 6 показано, як визначається реактивна складова струму холостого ходу 1 г з розрахунку магнітного ланцюга.

До розрахунку реактивних струмів, необхідних для намагнічування сердечника /0. з і зазорів 10гз муздрамтеатру. У § 2 - 6 показано, як визначається реактивна складова струму холостого ходу 1 (г з розрахунку магнітного ланцюга. Струм холостого ходу, так само як і в трансформаторі, має реактивну і активну складові. Реактивна складова струму холостого ходу (намагнічує струм) забезпечує створення в двигуні необхідного магнітного потоку, а активна складова - передачу в обмотку статора з мережі енергії, необхідної для компенсації втрат потужності в машині в цьому режимі.

Повна питома намагнічує потужність в стали q і в зоні шіхтованного стику q, для гарячекатаної сталі марок 1512 і 1513 і холоднокатаної сталі марок 34113412 і 3413 товщиною 035 мм при різних індукціях і /50 Гц. Для кожного з цих ділянок підраховується необхідна намагнічує потужність, Просумованих потім по всій магнітної системі. Так само як і втрати, реактивна складова струму холостого ходу залежить від основних магнітних властивостей стали магнітної системи і ряду конструктивних і технологічних факторів, що на цю складову істотно більший вплив, ніж на втрати.

Як випливає з формули (5.2) питомі втрати в сталі при цьому зменшаться. Одночасно за рахунок зменшення індукції і збільшення частоти зменшиться реактивна складова струму холостого ходу. В результаті дії всіх перерахованих факторів зменшиться потужність, що розсіюється в трансформаторі, і температура перегріву його обмоток.

Характеристики двигуна А42 - 4 з масивним (суцільні лінії і зі звичайним короткозамкненим (пунктирні лінії роторами. Результати подальших розрахунків зведені в табл. 2 там же наведені дані розрахунку двигуна з масивним ротором зі сплаву СМ-25. Як видно з рис. 10 (ir для цього сплаву значно менше, ніж сплаву СМ-20 тому реактивна складова струму холостого ходу зростає і стає рівній /о 5-6 А.

Яка напруга необхідно підвести до первинної обмотці трансформатора з номінальною напругою UiH 400 В і частотою 50 Гц , щоб реактивна складова струму холостого ходу залишилася без змін.

Таким чином, внаслідок втрат в стали струм холостого ходу випереджає по фазі створюваний ним магнітний потік і на векторній діаграмі (див. рис. 18 а) зображується вектором /о, що не збігається з вектором Фт. Тому ток /0 може бути представлений у вигляді двох складових: реактивної складової /збігається з основним магнітним потоком, і активною складовою /а, паралельної вектору прикладеної напруги. Реактивна складова струму холостого ходу /ц є намагнічує струмом, що створює основний магнітний потік, і залежить від магнітного опору магнітопровода.

Для зменшення струму /о в асинхронних двигунах прагнуть виконати мінімально можливі з міркувань конструкції і технології зазори. Наприклад, у двигуна потужністю 5 кВт зазор між статором і ротором зазвичай дорівнює 0 2 - 0 3 мм. Струм холостого ходу, так само як і в трансформаторі, має реактивну і активну складові. Реактивна складова струму холостого ходу (намагнічує струм) забезпечує створення в двигуні необхідного магнітного потоку, а активна складова - передачу в обмотку статора з мережі енергії, необхідної для компенсації втрат потужності в машині в цьому режимі.

Для зменшення струму холостого ходу прагнуть виконати в асинхронних двигунах мінімально можливі з міркувань конструкції і технології зазори. Так, наприклад, у двигунів потужністю 5 кет і менш зазор між статором і ротором зазвичай дорівнює 0 2 - 0 3 мм. Струм холостого ходу, так само як і в трансформаторі, має реактивну і активну складові. Реактивна складова струму холостого ходу (намагнічує струм) забезпечує створення в двигуні необхідного магнітного потоку, а активна складова - передачу в обмотку статора з мережі енергії, необхідної для компенсації втрат потужності в машині.

Контроль початку. Повільне переміщення шліфувального круга до його врізання вимагає значного часу. Для його скорочення використовують зростання струму електродвигуна на початку процесу різання. У цьому випадку (рис. 199) в одну фазу електродвигуна включають обмотку, реле струму РТ через трансформатор струму ТТ. При врізання кола струм електродвигуна зростає, реле струму включається і своїми контактами здійснює перемикання на робочу подачу. Для підвищення чутливості пристрою паралельно двигуну включають конденсатори Cl, C2 СЗ, підібрані так, щоб реактивна складова струму холостого ходу виявилася скомпенсованих. Для тих же цілей застосовують реле потужності, а також фотоприемники, що подають сигнал від іскріння, що виникає при врізання абразивного круга. Для підвищення продуктивності і точності шліфувальних верстатів розширюється використання активного контролю і підналагодження.Інші публікації на тему:
  • Залежність - напруга - холостий хід
  • Опір - намагнічує контур
  • Зниження - споживання - реактивна потужність