Об'єктний кошторисно-фінансовий розрахунок

Об'єктні кошторисно-фінансові розрахунки на будівлях і спорудах складаються за тією самою формою, що і зведений кошторисно-фінансовий розрахунок по заводу в цілому. Об'єктний кошторисно-фінансовий розрахунок ґрунтується на приватних кошторисно-фінансових розрахунках, що складаються за окремими видами робіт стосовно кожного окремого випадку.

Об'єктні кошторисно-фінансові розрахунки зазвичай комплектуються окремим томом проектних матеріалів, а кошторисно-фінансові розрахунки за окремими видами робіт і витрат - у вигляді додатку до загального тому зі зведеним кошторисно-ф інансовим розрахунком.

Об'єктні кошторисно-фінансові розрахунки на будівлях і спорудах складаються за тією самою формою, що і зведений кошторисно-фінансовий розрахунок по заводу в цілому. Об'єктний кошторисно-фінансовий розрахунок ґрунтується на приватних кошторисів-но-фінансових розрахунках, що складаються за окремими видами робіт стосовно кожного окремого випадку.

Зведений кошторисно-фінансовий розрахунок складається на підставі об'єктних кошторисно-фінансових розрахунків по корпусам, цехам і споруд та кошторисно-фінансових розрахунків за окремими видами робіт і витрат, що не входять до складу об'єктних кошторисно-фінансових розрахунків.

При розробці проектного завдання розрахунки по всіх частинах об'єктного кошторисно-фінансового розрахунку проводяться за укрупненими показниками і на основі аналогічних розрахунків в проектах інших підприємств, якщо такі є, з коригуванням з урахуванням умов будівництва. Більш складним є складання кошторисно-фінансового розрахунку на реконструйований об'єкт, так як витрати визначаються тільки по купується частини обладнання і на роботи по добудовувати або перебудовується частини будівлі з мережами і спорудами.

У загальному вигляді послідовність запису статей витрат по об'єктному кошторисно-фінансового розрахунку наводиться нижче, на прикладі виробничого корпусу, в якому умовно зблоковані все виробничі і допоміжні цехи, енергетичні та допоміжні служби, лабораторії та склади.

У загальному вигляді послідовність запису статей витрат по об'єктному кошторисно-фінансового розрахунку наводиться нижче на прикладі виробничого корпусу.

Зведений кошторисно-фінансовий розрахунок на будівництво заводу складається на підставі об'єктних кошторисно-фінансових розрахунків по корпусам і споруд та кошторисно-фінансових розрахунків за окремими видами робіт і витрат, що не входять до складу об'єктних кошторисно-фінансових розрахунків.

Витрати на електротехнічні роботи можуть бути прийняті в розмірі 7 5% суми витрат за іншими статтями об'єктного кошторисно-фінансового розрахунку.

Капіталовкладення (або капітальні витрати) на будівництво цеху (об'єкта будівництва) в стадії проектного завдання визначають об'єктним кошторисно-фінансовим розрахунком до проектного завдання на будівництво заводу.

Зведений кошторисно-фінансовий розрахунок складається на підставі об'єктних кошторисно-фінансових розрахунків по корпусам, цехам і споруд та кошторисно-фінансових розрахунків за окремими видами робіт і витрат, що не входять до складу об'єктних кошторисно-фінансових розрахунків.

Зведений кошторисно-фінансовий розрахунок на будівництво заводу складається на підставі об'єктних кошторисно-фінансових розрахунків по корпусам і споруд та кошторисно-фінансових розрахунків за окремими видами робіт і витрат, що не входять до складу об'єктних кошторисно-фінансових розрахунків.

Об'єктні кошторисно-фінансові розрахунки на будівлях і спорудах складаються за тією самою формою, що і зведений кошторисно-фінансовий розрахунок по заводу в цілому. Об'єктний кошторисно-фінансовий розрахунок ґрунтується на приватних кошторисно-фінансових розрахунках, що складаються за окремими видами робіт стосовно кожного окремого випадку.

Об'єктні кошторисно-фінансові розрахунки на будівлях і спорудах складаються за тією самою формою, що і зведений кошторисно-фінансовий розрахунок по заводу в цілому. Об'єктний кошторисно-фінансовий розрахунок ґрунтується на приватних кошторисів-но-фінансових розрахунках, що складаються за окремими видами робіт стосовно кожного окремого випадку.

Розрахунок капітальних витрат за технологічною та транспортної частинам проекту складається їх проектантом за особливою формою. Підсумкові результати цього розрахунку (табл. 44) включають потім до відповідних розділів згаданого вище об'єктного кошторисно-фінансового розрахунку.Інші публікації на тему:
  • Локальний кошторисний розрахунок
  • Склад - проектне завдання
  • Загальна кошторисна вартість - будівництво