Магнітний опір - робочий зазор

Магнітний опір робочих зазорів може бути досить великим і тому порівнянним з опором повітряних проміжків між окремими частинами магнітопровода. Тому магнітні потоки в робочих зазорах можуть бути порівнянні з потоками між частинами магнитопроводов (ці потоки називають потоками розсіювання) і в розрахунку їх треба враховувати.

При розрахунку магнітного опору робочого зазору в умовах різко вираженого поверхневого ефекту слід враховувати нерівномірний розподіл магнітних силових ліній в обсязі між полюсами; частина цього обсягу може виявитися не заповненої силовими лініями (фіг.

Оскільки положення середнього феромагнітного електрода 2 не впливає на величину сумарного магнітного опору робочого зазору, величина магнітного потоку Ф0 незмінна.

Щоб визначити необхідну МДС, попередньо треба розрахувати коефіцієнт[МДС магнітного контуру складається з МДС, необхідної для подолання магнітного опору робочого зазору Рр.

сердечників може бути надано наконечник, діаметр якого (15 мм) перевищує діаметр самого сердечника (9 мм); це зменшує магнітний опір робочого зазору в 2 5 - 3 рази.

Електромагніти з різним розподілом магнітного потоку. Величина потоку витоку залежить як від конструкції і конфігурації муздрамтеатру, так і від розташування обмотки, і при інших рівних умовах вона тим більше, чим більше магнітне опір робочого зазору.

Електромагніти з різним розподілом магнітного потоку. Величина потоку витоку залежить як від конструкції і конфігурації муздрамтеатру, так і від розташування обмотки, і при інших рівних, умовах вона тим більше, чим більше магнітне опір робочого зазору.

Формулу (660) можна перетворити до вигляду, в якому вона застосовується частіше. Для цього позначимо jRM6 результуюче магнітне опір робочих зазорів.

Величина потоку розсіювання самого магніту, як показує крива питомої потоку розсіювання 2 (рис. 4 - 4), залежить від положення робочої точки на кривій розмагнічування. При відносно довгому магніті пли при невеликому магнітному опорі робочого зазору розсіювання невелика і, навпаки, при відносно короткому - магніті або при порівняно великому опорі робочого зазору розсіювання може бути порівняно великим.

Однак зі зростанням зазору, з одного боку, зростає магнітне опір робочого зазору, з іншого - зростає струм в обмотці, так що потік в робочому зазорі падає тільки за рахунок активного падіння напруги в обмотці. Таким чином, електромагніт змінного струму як би має автоматичну форсировку. У зв'язку з цим електромагніти змінного струму можуть працювати при відносно великих ходах якоря.

Однак зі зростанням зазору, з одного боку, зростає магнітне опір робочого зазору, з іншого - зростає струм в обмотці, так що потік в робочому зазорі падає тільки за рахунок активного падіння напруги в обмотці. При більшому зазорі створюється велика МДС обмотки, яка забезпечує необхідний потік в робочому зазорі. У зв'язку з цим електромагніти змінного струму можуть працювати при відносно великих ходах якоря.

Поляризовані Геркон реле. трипозиційне (а, двохпозиційного-ве без самоповернення (б, з поляризованими диференціальними геркона-ми (в, м Найбільш широкими функціональними можливостями мають поляризовані реле з диференціальними герконами. На рис. 3.8 а показано трипозиційне поляризоване реле з нейтральним диференціальним герконом. Підковоподібний постійний магніт /охоплює в області робочого зазору балон 2 геркона, розвиваючи поляризующий потік Фо, що протікає послідовно через правий і лівий робочі зазори. Оскільки положення середньої контакт-деталі 3 не змінює магнітного опору загального робочого зазору, значення поляризующего магнітного потоку Ф0 завжди незмінно. Згідно включені обмотки управління 4 розвивають керуючий магнітний потік Фу, що протікає через середню 3 і бічні 5 6 контакт-деталі.Інші публікації на тему:
  • Схема - найпростіший магнітний підсилювач
  • Робочий повітряний зазор
  • Вивчення - електрична машина