Виріб - установча серія

Вироби настановної серії піддаються приймально-здавальних випробувань, які проводить ВТК підприємства-виготовлювача; при цьому можуть бути організовані експлуатаційні випробування за додатковою програмою.

Виріб настановної серії - виріб, виготовлений по документації, яка уточнена за результатами виготовлення і випробування дослідного зразка або дослідної партії, для контролю відповідності вироби, конструкторської документації, перевірки технологічного оснащення виробництва основних складових частин, необхідної подальшого коректування і підготовки повністю оснащеного технологічного процесу серійного ( або масового) виробництва.

Порядок підготовки виробів настановної серії до випробувань, види і методи випробувань, кількість випробовуваних зразків визначаються програмою і методикою випробувань в залежності від виду виробів та характеру виробництва.

При кваліфікаційних випробуваннях виробів настановної серії перевіряється, по-перше, якість продукції в умовах освоєння промислового виробництва, відповідність показників якості продукції вимогам робочої конструкторської документації і, по-друге, якість технологічної підготовки виробництва складових частин вироби, ступінь доведення технологічного та випробувального обладнання, оснащення , засобів вимірювань і контролю.

Коригування або нова розробка технологічних документів для виготовлення та випробувань головний (контрольної) серії виробів повинна проводитися з урахуванням результатів виготовлення і випробувань виробів настановної серії після відповідного коригування та присвоєння чергової літери конструкторським документам. Скоригованим технологічними картами привласнюють літеру А, що буде означати їх придатність для виготовлення та випробувань головний (контрольної) серії виробів.

Вихід на потужність відбудеться після завершення робіт з підготовки виробництва, куди входять: пуск і перевірка технологічного обладнання; запуск у виробництво настановної серії; проведення кваліфікаційних випробувань виробів настановної серії; доробка і коректування технологічної та іншої документації.

Установча серія виробів виготовляється за кресленнями, які мають літеру О. Літера А присвоюється кресленнями, скоригованими за результатами виготовлення і випробування виробів настановної серії. Креслення з літерою А, в свою чергу, вважаються придатними для розгортання технологічної підготовки серійного виробництва виробів.

Технічний проект - це сукупність конструкторських документів, які повинні містити остаточні технічні рішення, дають повне уявлення про пристрій розроблюваного виробу, і вихідні дані для розробки робочої конструкторської документації. Технічний проект після узгодження і затвердження служить підставою для розробки робочої конструкторської документації на виготовлення дослідного зразка, вироби настановної серії та вироби серійного (масового) виробництва.

Етап роботи складається з: а) виготовлення та випробування установчої серії; б) коригування конструкторських документів за результатами виготовлення, випробування і оснащення технологічного процесу вироби настановної серії.Інші публікації на тему:
  • Зображення - монтується виріб
  • Основний комплект - конструкторський документ - виріб
  • Конструкторська підготовка - виробництво