Величина - тарифний коефіцієнт

Величина тарифного коефіцієнта, відповідного кожному розряду, показує, у скільки разів рівень оплати робіт (робочих) даного розряду перевищує рівень оплати найпростіших робіт, віднесених до I розряду.

Характерно, що величина тарифного коефіцієнта в усіх тарифних сітках прогресивно зростає в міру підвищення тарифних розрядів. Цим працівники стимулюються до підвищення своєї кваліфікації і майстерності, що в умовах науково-технічної революції особливо важливо.

Складність праці наладчика, якщо виходити з величини тарифних коефіцієнтів, буде занижена приблизно в 12 разів. Аналогічне становище має місце і при порівнянні складності праці робітників та інженерно-технічних працівників.

Співвідношення між тарифними коефіцієнтами крайніх розрядів називається діапазоном сітки. Величина тарифного коефіцієнта показує, у скільки разів рівень оплати робіт (робочих) даного розряду перевищує рівень оплати робіт (робочих), віднесених до першого розряду.

Фрагмент структурної схеми моделі електропостачання. При цьому базова ставка оплати за електроенергію множиться на тарифний коефіцієнт К. Зони доби і величина тарифного коефіцієнта К для всіх зон доби встановлюється постановами ОИВТ суб'єктів Російської Федерації.

Тарифна сітка встановлює співвідношення в рівні розрахункової заробітної плати робітників різних розрядів. Вона характеризується числом тарифних розрядів і величиною тарифних коефіцієнтів.

Відносне зростання тарифних коефіцієнтів представляє собою відношення більшого коефіцієнта до меншого мінус 1 виражений. Співвідношення між тарифними коефіцієнтами крайніх розрядів називається діапазоном сітки. Величина тарифного коефіцієнта показує, у скільки разів рівень оплати робіт (робочих) даного розряду перевищує рівень оплати робіт (робочих), віднесених до першого розряду.

Тарифна сітка-це шкала тарифних розрядів і відповідних тарифних коефіцієнтів. Відношення кожного розряду в тарифній сітці до ставки першого розряду характеризує величину тарифних коефіцієнтів.

Основним документом, на підставі якого монтажна бригада виконує ті чи інші роботи і який служить підставою для нарахування заробітної плати, є робочий наряд. У ньому дають характеристику виконуваних робіт, відзначають особливі умови і методи проведення робіт, вказують обсяги робіт, норми часу і розцінки на виконання певного обсягу робіт. На підставі цих даних підраховують трудові витрати і заробітну плату бригади. Сума заробітної плати всієї бригади розподіляється між окремими членами бригади відповідно до величини тарифних коефіцієнтів кожного розряду.Інші публікації на тему:
  • Розмір - оплата - праця - працівник
  • Відрядна розцінка
  • Акордна сума