Величина - вартість - капітал

Величина вартості капіталу вважається найбільш прийнятним орієнтиром при розрахунку маржинальних витрат по залученню нових джерел фінансування за умови, що нові проекти мають той же рівень виробничого і фінансового ризику.

Величина вартості капіталу вважається найбільш прийнятним орієнтиром при розрахунку маржинальних витрат по залученню нових джерел фінансування за умови, що нові проекти мають той ж рівень виробничого і фінансового ризику. Іншими словами, будь-який новий проект повинен приносити прибутковість, що перевищує значення УАСС.

Це чергування метаморфозів капіталу, що знаходиться в процесі руху, включає в себе постійне порівняння зміні величини вартості капіталу, що відбулися в кругообігу, з первісною вартістю.

Це чергування метаморфозів капіталу, що знаходиться в процесі руху, включає в себе постійне порівняння змін величини вартості капіталу, що відбулися в кругообігу, з первісною вартістю.

Це чергування метаморфоз капіталу, що знаходиться в русі, включає в себе постійне порівняння відбулися в кругообігу змін величини вартості капіталу з первісною вартістю. Якщо придбання вартістю самостійності по відношенню до сили, що утворює вартість, до робочої сили, починається в акті Д - Р (купівля робочої сили) і здійснюється в процесі виробництва як експлуатація робочої сили, то це придбання вартістю самостійності не виявляється знову в тому кругообігу, в якому гроші, товари, елементи виробництва суть лише чергуються форми капітальної вартості, що робить процес руху, в якому колишня величина вартості порівнюється з теперішньою зміненої величиною вартості капіталу.

Таким чином, якщо капіталіст продає свій товар за ціною виробництва, то він отримує кількість грошей, відповідне величині вартості капіталу, спожитого їм у виробництві, і отримує прибуток, пропорційну величині авансованого їм капіталу, просто як певної частини сукупного суспільного капіталу.

Таким чином, якщо капіталіст продає свій товар за Ціпі виробництва, то він отримує кількість грошей, відповідне величині вартості капіталу, спожитого їм у виробництві, і отримує прибуток, пропорційну величині авансованого їм капіталу, просто як певної частини сукупного суспільного капіталу.

Таким чином, якщо капіталіст продає свій товар за ціною виробництва, то він отримує кількість грошей, відповідаю-щ - е величиною вартості капіталу, спожитого їм у виробництві, і отримує прибуток, пропорційну величині авансованого їм капіталу, просто як певної частини сукупного суспільного капіталу.

Прибуток визначається на зовсім інших засадах. Вона залежить від величини вартості використаного капіталу, який підприємець ризикнув пустити в справу.

Значення сфери обігу в кругообігу капіталу велике: в ній купується товар робоча сила і засоби вироб-ва і реалізується вироблений товар, в к-ром міститься додаткова вартість. При даних передумовах аналізу ніякого реального зміни субстанції і величини вартості капіталу в сфері обігу не відбувається.

Це чергування метаморфоз капіталу, що знаходиться в русі, включає в себе постійне порівняння відбулися в кругообігу змін величини вартості капіталу з первісною вартістю. Якщо придбання вартістю самостійності по відношенню до сили, що утворює вартість, до робочої сили, починається в акті Д - Р (купівля робочої сили) і здійснюється в процесі виробництва як експлуатація робочої сили, то це придбання вартістю самостійності не виявляється знову в тому кругообігу, в якому гроші, товари, елементи виробництва суть лише чергуються форми капітальної вартості, що робить процес руху, в якому колишня величина вартості порівнюється з теперішньою зміненої величиною вартості капіталу.

Це зниження стосується маси додаткової вартості, а отже і прибутку, і випливає з того, що весь капітал в 100 виробляє менше додаткової вартості, так як він надає руху менше живого праці взагалі, а при незмінній ступеня експлуатації менше також і додаткової праці. Якщо яку-небудь певну частину суспільного капіталу, отже капіталу середнього громадського будови, прийняти за одиницю міри для виміру додаткової вартості - а це робиться при кожному обчисленні прибутку - то взагалі відносне зниження додаткової вартості і її абсолютне зниження виявляються тотожними. Так як величина вартості капіталу, з яким порівнюється додаткова вартість, дана, саме 100 то зменшення відносини додаткової вартості до цієї незмінних величиною може бути лише особливим виразом зменшення абсолютної величини додаткової вартості і прибутку.

Це зниження стосується маси додаткової вартості, а отже і прибутку, і випливає з того, що весь капітал в 100 виробляє менше додаткової вартості, так як він надає руху менше живого праці взагалі, а при незмінній ступеня експлуатації менше також і додаткової праці. Якщо яку-небудь певну частину суспільного капіталу, отже капіталу середнього громадського будови, прийняти за одиницю міри для виміру додаткової вартості, - а це робиться при кожному обчисленні прибутку, - то взагалі відносне зниження додаткової вартості і її абсолютне зниження виявляються тотожними. Так як величина вартості капіталу, з яким порівнюється додаткова вартість, дана, саме 100 то зменшення відносини додаткової вартості до цієї незмінних величиною може бути лише особливим виразом зменшення абсолютної величини додаткової вартості і прибутку.

Але зменшується не тільки ця відносна величина. Це зниження стосується маси додаткової вартості, а отже і прибутку, і випливає з того, що так як весь капітал в 100 надає руху менше живого праці взагалі, а при незмінних ступеня експлуатації менше і додаткової праці, то він виробляє менше додаткової вартості. Якщо якусь частину суспільного капіталу, отже капіталу середнього громадського будови, прийняти за одиницю заходи для вимірювання додаткової вартості, - а це робиться при кожному обчисленні прибутку, - то взагалі відносне зниження додаткової вартості і її абсолютне зниження виявляються урочисте. Так як величина вартості капіталу, з яким порівнюється додаткова вартість, дана, саме 100 то зменшення відносини додаткової вартості до цієї незмінних величиною може бути лише особливим виразом зменшення абсолютної величини додаткової вартості і прибутку.

поки зрослий тепер у вартості капітал залишається у формі товарного капіталу, нерухомо лежить на ринку, процес виробництва зупиняється. Капітал не діє ні як творець продукту, ні як творець вартості. Залежно від різного ступеня швидкості, з якою капітал скидає з себе товарну форму і приймає грошову форму, або в залежності від швидкості продажу, одна і та ж капітальна вартість буде в дуже нерівній ступеня служити і в якості творця продукту і як творця вартості, і масштаб відтворення в залежності від цього буде розширюватися або скорочуватися. У першій книзі було показано, що ступінь дії даного капіталу обумовлюється властивостями процесу виробництва, певною мірою незалежними від величини вартості капіталу. Тепер виявляється, що процес звернення надає руху нові сили, що зумовлюють ступінь дії капіталу, його розширення і скорочення, і незалежні від величини його вартості.

поки зрослий тепер у вартості капітал залишається у формі товарного капіталу, нерухомо лежить на ринку, процес виробництва зупиняється. Капітал не діє ні як творець продукту, ні як творець вартості. Залежно від різного ступеня швидкості, з якою капітал скидає з себе товарну форму і приймає грошову форму, або в залежності від швидкості продажу, одна і та ж капітальна вартість буде в дуже нерівній ступеня служити і в якості творця продукту і як творця вартості, і масштаб відтворення в залежності від цього буде розширюватися або скорочуватися. У першій книзі було показано, що ступінь дії даного капіталу обумовлюється властивостями процесу виробництва, певною мірою незалежними від величини вартості капіталу. Тепер виявляється, що процес звернення надає руху нові сили, що зумовлюють ступінь дії капіталу, його розширення і.

Поки тепер у ке зрослий за вартістю капітал залишається у формі товарного капіталу, поки він нерухомо ле кит на ринку, процес виробництва зупиняється. Капітал не діє ні як творець продукту, ні як творець вартості. Залежно від різного ступеня швидкості, з якою капітал скидає з себе товарну форму і приймає грошову форму, або в залежності від швидкості продажу, одна і та ж капітальна вартість буде в дуже нерівній ступеня служити і в якості творця продукту і в якість творця вартості, і масштаб відтворення в Залежно від цього буде розширюватися або скорочуватися. У першій книзі було показано, що ступінь дії даного капіталу обумовлена такими потенціями процесу виробництва, які певною мірою незалежні від величини вартості капіталу Зо. Тепер виявляється, що процес звернення надає руху нові потенції, що зумовлюють ступінь дії капіталу, його розширення і скорочення, незалежні від величини його вартості.

Отже, з розвитком капіталістичного способу виробництва норма прибутку знижується, тоді як маса її зростає зі збільшенням маси застосовуваного капіталу. При даній нормі абсолютна маса, на яку зростає капітал, залежить від його величини в даний момент. Але, з іншого боку, якщо дана ця величина, то ставлення, в якому він зростає, норма його зростання, залежить від норми прибутку. Зростання продуктивної сили (яке, крім того, як ми згадували, постійно йде рука об руку з знеціненням готівкового капіталу) безпосередньо може підвищити величину вартості капіталу лише за тієї умови, якщо воно, підвищуючи норму прибутку, збільшує ту частину вартості річного продукту, яка знову перетворюється в капітал. Оскільки справа йде про продуктивну силу праці (тому що ця продуктивна сила безпосередньо не має ніякого відношення до вартості готівкового капіталу), це може статися тільки в тому разі, якщо внаслідок цього або збільшується відносна додаткова вартість, або зменшується вартість постійного капіталу, отже здешевлюють товари , що входять або в відтворення робочої сили, або в елементи постійного капіталу. Але і те й інше супроводжується знеціненням готівкового капіталу, то і інше йде рука об руку з відносним зменшенням змінного капіталу в порівнянні з постійним. Те й інше обумовлює зниження норми прибутку і уповільнює це зниження. Далі, оскільки підвищення норми прибутку викликає підвищення попиту на працю, воно впливає на збільшення робочого населення і разом з тим на збільшення придатного для експлуатації матеріалу, який тільки і робить капітал капіталом.

Отже, з розвитком капіталістичного способу виробництва норма прибутку знижується, тоді як маса її зростає зі збільшенням маси застосовуваного капіталу. При даній нормі абсолютна маса, на яку зростає капітал, залежить від його величини в даний момент. Але, з іншого боку, якщо дана ця величина, то ставлення, в якому він зростає, норма його зростання, залежить від норми прибутку. Зростання продуктивної сили (яке, крім тою, як: іи згадували, постійно йде рука об руку з знеціненням готівкового капіталу) безпосередньо може підвищити величину вартості капіталу лише за тієї умови, якщо воно, підвищуючи норму прибутку, збільшує ту частину вартості річного продукту, яка знову перетворюється в капітал. Оскільки справа йде про продуктивну силу праці (тому що ця продуктивна сила безпосередньо не має ніякого відношення до вартості готівкового капіталу), це може статися тільки в тому разі, якщо внаслідок цього пли збільшується відносна додаткова вартість, пли зменшується вартість постійного капіталу, отже здешевлюють товари , що входять або в відтворення робочої сили, або в елементи постійного капіталу. Але п то п інше супроводжується знеціненням готівкового капіталу, то і інше йде рука об руку з відносним зменшенням змінного капіталу в порівнянні з постійним. Те й інше обумовлює зниження норми прибутку ц уповільнює це понижено. Далі, оскільки підвищено норми прибутку викликає підвищення попиту на працю, воно впливає на збільшення робочого населення п в: есте з тим на збільшення придатного для експлуатації матеріалу, який тільки і робить капітал капіталом.

Але зменшується не тільки ця відносна величина. Величина додаткової вартості, або прибутку, яку всмоктує весь капітал в 100 падає абсолютно. Це зниження стосується маси додаткової вартості, а отже і прибутку, і випливає з того, що так як весь капітал в 100 надає руху менше живого праці взагалі, а при незмінних ступеня експлуатації менше і додаткової праці, то він виробляє менше додаткової вартості. Якщо якусь частину суспільного капіталу, отже капіталу середнього громадського будови, прийняти за одиницю міри для виміру додаткової вартості, - а це робиться при кожному обчисленні прибутку, - то взагалі відносне зниження додаткової вартості і її абсолютне зниження виявляються урочисте. Так як величина вартості капіталу, з яким порівнюється додаткова вартість, дана, саме 100 то зменшення відносини додаткової вартості до цієї незмінних величиною може бути лише особливим виразом зменшення абсолютної величини додаткової вартості і прибутку.Інші публікації на тему:
  • Вартість - оборотний капітал
  • Розмір - банківський відсоток
  • Політика - фінансування - оборотний актив