9-азастероід

Метод синтезу 9-азастероідов з CD-фрагментів[553, 554](Схема 93) аналогічний раніше описаного (глава II, схема 42) методу синтезу 8-азастероідов з АВ-фрагментів.

Слід згадати також спробу отримання цим методом 9-азастероідов. Алкилирование похідного хинолина (49) у-броммасляним ефіром і подальша циклізація по Дікманн привели до кетоефіру (50), дія на який гідразин-гідрату дає з'єднання (51) зі скелетом 91516-тріазастероіда.

Синтези цього типу зручно групувати відповідно до класів синтезованих стероїдних сполук. Вони служать в основному для двох цілей - отримання естрогенних гормонів і на їх основі 19-норстероі-дов, з одного боку, і отримання похідних вітаміну D - з іншого. В останньому випадку, очевидно, відпадає необхідність циклізації з утворенням кільця В і отримані ACD-фрагменти являють собою кінцеві продукти синтезу. Окремо розглянуті в цьому розділі також повні синтези 8 - і 9-азастероідов.Інші публікації на тему:
  • Побудова - кільце
  • Излагаемая методологія - синтез - нове рішення
  • Подвійна циклизация