Величина - оптимальне опір

Величина оптимального опору зростає зі збільшенням напруги батареї.

Зниження величини оптимального опору навантаження є важливою перевагою даної схеми в порівнянні з двухтактной.

Розглянемо вплив опору в ланцюзі бази на величини оптимального опору джерела і коефіцієнта шумів на прикладі використання малошумящего транзистора П28 у вхідному каскаді з опором подільника Лд 5 кім. Нехай транзистор має наступні параметри: F 5 дб при струмі /е 0 5 ма і частоті Д 1000 Гц; гд 100 ом; а 095; ко - 3 мка.

Графічне визначення опору навантаження по максимально допустимої потужності розсіювання кристалічного тріода. Схема включення кристалічного тріода не робить помітного впливу на величину оптимального опору навантаження. У всіх схемах включення: із загальним емітером, із загальною базою і з загальним колектором, колекторний перехід включається послідовно з вихідними ланцюгами. Допустиме значення напруги на цьому переході визначає величину оптимального опору навантаження, так як напруга на емітерний перехід порівняно мало. Для отримання максимальної вихідної потужності в підсилювачі, що працює в режимі класу А, робоча точка, як показано на рис. 6.1 повинна лежати на равнобочной гіперболи максимального розсіювання на колекторі.

З згадуваних в цій главі робіт видно, що до рекомендацій величин оптимального опору розподільного пристрою у вигляді фіксованих значень APD /APB і спробам застосовувати їх у всіх випадках слід підходити з обережністю.

Розрахунок Ямін за формулою (100) виробляють в певній послідовності: спочатку визначають величини оптимальних опорів теплопередачі покриття і окремо зовнішніх стін будівлі, а потім, виходячи з цих величин, і мінімальні приведені витрати на теплозахист будівлі. Однак вирішити цю задачу складно - заважає взаємозалежність опорів теплопередачі покриття і стін в вираженні, укладеному в фігурних дужках, а своєрідний характер періодичного зміни деяких величин, що містяться в зазначеному вираженні, ускладнює складання програми, що дозволяє застосувати ЕОМ для вирішення даного завдання.

Форму напруги на виході підсилювача спостерігають на екрані осцилографа. Уточнюють величину оптимального опору навантаження RB, відповідну максимальної вихідної потужності при мінімальних нелінійних спотвореннях сигналу.

Розрахунок підсилювача починається з вихідного каскаду. Після вибору підсилювального елемента, визначення величини оптимального опору навантаження і напруги джерела живлення, розрахунку ланцюгів зсуву і температурної стабілізації стають відомими все вхідні дані каскаду; ці дані служать параметрами навантаження для попереднього каскаду. Число каскадів починаючи з вихідного нарощується до тих пір, поки не буде досягнутий заданий передавальний коефіцієнт /Су і прийнятний рівень потужності на вході першого (вхідного) каскаду.

Схема включення кристалічного тріода не робить помітного впливу на величину оптимального опору навантаження. У всіх схемах включення: із загальним емітером, із загальною базою і з загальним колектором, колекторний перехід включається послідовно з вихідними ланцюгами. Допустиме значення напруги на цьому переході визначає величину оптимального опору навантаження, так як напруга на емітерний перехід порівняно мало. Для отримання максимальної вихідної потужності в підсилювачі, що працює в режимі класу А, робоча точка, як показано на рис. 6.1 повинна лежати на равнобочной гіперболи максимального розсіювання на колекторі.Інші публікації на тему:
  • Вихідний опір - тріод
  • Залежність - коефіцієнт - шум
  • Колекторна характеристика - транзистор