Величина - визначник - матриця

Величина визначника D матриці показує, у скільки разів змінюється обсяг осередку при виборі нових векторів.

З рівняння (8.1) випливає, що величина визначника матриці не змінюється при її транспонировании. Матриця, визначник якої дорівнює нулю, називається вироджених, а визначник якої не дорівнює нулю - невироджених.

З рівняння (8.1) випливає, що величина визначника матриці е змінюється при її транспонировании. Матриця, визначник якої дорівнює нулю, називається вироджених, а визначник якої не дорівнює нулю - невироджених.

Значення М () 1 - це величина визначника матриці Х Х (див. W2w2w20.), Наведена до одного спостереження.

Хороша чи погана обумовленість тісно пов'язана з величинами визначника матриці (ХТХ) і її елементів. Для погано обумовлених систем виникає проблема вибору алгоритму рішення.

Хороша чи погана обумовленість тісно пов'язана з величинами визначника матриці (ХТХ) і її елементів. Введено велике число різних критеріїв, що визначають обумовленість.

З рівняння (9 2) випливає, що величина визначника матриці не змінюється при її транспонировании.

Коефіцієнт Ап в рівнянні (8 7) чисельно дорівнює визначнику А матриці, а тому остання з формул (8 9) дозволяє знайти величину визначника матриці А.

При порівнянні визначника матриці М (зі) цього D-оптимального вхідного процесу М (зі) з визначником для періодичного довічного шуму виявляється наступне[83]: /3-оптимальний вхідний сигнал більш ніж в 7 разів ефективніше з точки зору величини визначника матриці.

Такий перелік оцінок навряд чи доцільно продовжувати далі, оскільки картина вже досить ясна. Хороша чи погана обумовленість тісно пов'язана з величиною визначника оберненої матриці та з величинами її елементів. Введено велике число різних критеріїв, що визначають обумовленість, найпростішим з яких є величина нормованого визначника матриці А.Інші публікації на тему:
  • Запис - визначник
  • Абсолютне значення - визначник
  • Перестановка - рядок - матриця