Величина - допустимий знос

Величина допустимого зносу для універсального інструменту нормалізована. При розрахунку оптимального режиму, однак, ці величини можуть уточнюватися.

Величина допустимого зносу встановлюється з урахуванням вимог до чистоти оброблених поверхонь, Чим менше повинна бути шорсткість поверхні після стругання, тим нижче допустимий знос.

Величина допустимого зносу встановлюється з урахуванням вимоги чистоти оброблюваних поверхонь. При обдирні роботах допустимий знос зуба не повинен бути більше певної величини для кожного типу фрез, так як надмірний знос викликає при переточуваннях велика витрата матеріалу фрез.

Нутромер з лінійним індикатором. Величина допустимого зносу визначається заводом-виробником.

Величина допустимого зносу (критерій затуплення) ріжучих інструментів при обробці деталей на автоматичній лінії повинна бути приблизно в 1 5 - 2 рази менше рекомендованої величини для ріжучих інструментів при обробці деталей на універсальному обладнанні. Величина зносу залежить від напруженості режиму різання і вимог, що пред'являються до виконуваної операції.

Величини допустимого зносу h3 залежно від типу фрези і характеру обробки коливаються в межах 015 - 200 мм.

Знос розгортки зі швидкорізальної сталі. | Пристосування для двухплоскостной заточування свердел. Величина допустимого зносу розгорток визначається уменьше - ням точності розмірів отвору, тому не можна допускати зна - ве зносу розгорток.

Величина допустимого зносу розгорток визначається технологічними факторами - збільшенням розбивання отвору і погіршенням його чистоти.

Знос розгортки зі швидкорізальної сталі. Величина допустимого зносу розгорток визначається зменшенням точності розмірів отвору, тому не можна допускати значного зносу розгорток.

Величини допустимих зносів шийок валів встановлюються заводами-виробниками і вказуються в керівництві по ремонту машин.

Величина допустимого зносу зубів фрез по їх задньої поверхні для основних типів, рекомендована в книзі Устаткування й нормативи режимів різання, наведена нижче.

Допустимий внесок циліндрів.

Величину допустимого зносу циліндрів встановлює завод-виготовлювач.

Зазвичай величину допустимого зносу приймають в межах 3 - 4 мм при початковій товщині стінки 10 - 12 мм. При досягненні такого зносу секцію обсадної колони повертають або повністю замінюють.

Зазвичай величину допустимого зносу приймають в межах 3 - 4 мм при початковій товщині стінки 10 - 12 мм. При досягненні такого зносу виробляють поворот змінною секції обсадної колони або її повністю замінюють.

Орієнтовна (величина допустимого зносу по задній поверхні для швидкорізальних розгорток складає /306 - 0 8 мм. Ілап - Величина допустимого зносу вала, мм.

Для визначення величини допустимого зносу при обробці склопластиків твердосплавним інструментом Б. П. Штучний[104], W2w2w21. також як критерій рекомендує наявність появи пріжогов на обробленої поверхні.

Середні значення величини допустимого зносу фрез по задній поверхні зубів наведені на стор. У всіх випадках величина допустимого зносу інструменту залежить від його діаметра.

 Торцеві долота конструкції І. К. Масленникова. Відстань X відповідає величині максимально допустимого зносу долота. Ця величина може бути визначена експериментально для доліт кожного типу, стосовно до абразивних та інших властивостей разбуріваемих ними порід з таким розрахунком, щоб забезпечити максимальну довжину рейсу і найбільшу проходку на долото.

У всіх інших випадках величина допустимого зносу визначається і на основі міркувань економічний ського характеру. чим сильніше затуплений різець, тим більше товщина сточуємо шару, тим менша кількість переточувань він витримує до повного зносу і тим нижче його довговічність.

Суттєво впливає на собівартість обробки величина допустимого зносу /1ДОП ріжучого інструменту, особливо до значень 0 8 мм по задній грані. Як показав аналіз відповідних літературних даних, вибір величини допускається зносу може бути продиктований рядом критеріїв.

Для збільшення терміну служби накладок за рахунок величини допустимого зносу іноді застосовують метод приклеювання накладок до дисків.

Кіровському заводі, рекомендує для дискових фрез величину допустимого зносу по задній поверхні ha 0 3 - але 5 мм.

Залежність загального часу роботи різця від зносу по задній поверхні.

На рис. 1215 показана залежність загального часу роботи різця від величини допустимого зносу по задній поверхні (умови роботи: ширина пластини В 15 мм; Y 12; а 10; оптимальне значення допустимого зносу по задній поверхні /z onTl 3 мм, що відповідає резанию протягом 40 хв.

У роботі[28]встановлюється, що для токарних різців, оснащених твердими сплавами, при обробці сталей величина допустимого зносу А3 становить 0 8 - 1 0 мм; для різців з керамічними пластинками 0 8 - 0 9 мм для незагартованих сталей і 0 5 - 0 6 мм при точінні загартованих сталей.

У ремонтній карті міститься перелік основних деталей верстата із зазначенням часу їх контролю, а для основних деталей - і величини допустимого зносу.

Робочий калібр, а разом з ним і виріб вважаються придатними до тих пір, поки розміри калібру не виходять за межі встановленого зносу. Величина допустимого зносу розташовується зазвичай симетрично по обидві сторони номінального розміру калібру, але може бути розташована і несиметрично, так як це залежить від класу точності і особливості кожної посадки. Допуск на знос розташовується в сторону, протилежну допуску на виготовлення.

Радіальний щіткотримач. Щітки в процесі роботи стираються, і висота їх зменшується. Величина допустимого зносу визначається пристроєм щеткодержателя. Верхня частина щітки омедняется для отримання кращого контакту між щіткою і стінкою обойми щіткотримача. Для передачі струму від щітки до затиску щеткодержателя в щітку запресований один або два гнучких мідних канатика, до яких припаюється мідний кабельний наконечник.

типи щіток. Щітки в процесі роботи стираються, і висота їх зменшується. Величина допустимого зносу визначається пристроєм щеткодержателя.

Знос метчиков відбувається по задній поверхні зубів забірної частини. Величина допустимого зносу приймається з довідкових таблиць. Рекомендована стійкість метчиков залежить від їх типів і зазвичай знаходиться в межах 60 - 150 хв.

При різанні пластмас знос ріжучого інструменту відбувається головним чином за заднім гранях з округленням ріжучої кромки. Величина найбільшого допустимого зносу інструменту по задній грані (критерій затуплення), при якій ще забезпечується нормальне, з точки зору якості обробленої поверхні, різання пластмас, значно менше, ніж при обробці металів. Це пояснюється перш за все низькою тим-пературостойкостью органічних сполучних пластмас. З підвищенням зносу збільшується поверхню тертя і в зоні різання виділяється велика кількість тепла.

У міру зношування зубів правильність зачеплення порушується, дебати кочення все більшою мірою змінюється тертям ковзання, коефіцієнт корисної дії передачі знижується. Величину допустимого зносу зубів слід встановлювати в кожному конкретному випадку. Зубчасті колеса з цементувати зубами необхідно замінювати відразу ж три появі розтріскування, викришування або отлущіванія цементованого шару на зубах, так як частинки металу, потрапляючи в мастило, різко прискорюють знос зубів. викришування і отлущіваніе цементованого шару при нормальній експлуатації передачі починається при повному зносі цього шару.

Визначення ДОПУСТИМОГО зносу 54. При цьому слід мати на увазі, що деталі з допустимого спрацювання можна використовувати при КР тільки в тому випадку, якщо необхідної точності при складанні сполучень забезпечується застосуванням методів регулювання або груповий взаємозамінності. Для визначення величини допустимого зносу деталі необхідно знати її граничний знос.

 Робота надмірно зношеним інструментом, незалежно від матеріалу, з якого він виготовлений, зазвичай веде до поломки інструменту і шлюбу деталей. Тому після досягнення величини допустимого зносу інструмент необхідно зняти з верстата і заточити знову для відновлення ріжучої здатності.

Допустимий знос грундбукс.

Знос грундбукс змиритися в двох взаємно-перпендикулярних напрямках. У табл. 421 наведені величини допустимого зносу грундбукс.

схема налагодження та геометричні параметри відрізних різців. Відрізка стали 45 здійснювалася з діаметра 26 мм на вихід в просвердлений після зацентровкі отвір діаметром 9 мм, а при обробці стали 12Х18Н10Т з метою підвищення стабільності дослідів відрізка була замінена прорезкой канавок до діаметра 11 мм. Як критерій затуплення була прийнята величина допустимого зносу різців по задній поверхні, що дорівнює 0 8 мм.

Твердосплавний блок з декількома вигладжував елементами до доведення (А і після неї (б. На роботу мітчиків з твердосплавними вставками великий вплив робить знос по задній грані. Чим твердіше оброблюваний матеріал, тим менше величина допустимого зносу: при HRC 40 - 42 допустимо знос до 025 - 0 3 мм, а при HRC 50 - 52 - 0 1 - 015 мм. При більшому іздосе можлива поломка мітчика через великий сили тертя на контактних поверхнях. Ще більш ефективними є монолітні твердосплавні мітчики.

При роботі фрезами, затупленими понад допустимих меж, можливі також і інші неполадки аж до поломки верстатів. Кіровському заводі, рекомендує для дискових фрез величину допустимого зносу по задній поверхні ha 0 3 - - 0 5 мм.

Все це призводить до того, що при обробці пластмас допустимий знос інструменту істотно менше, ніж при обробці металів. Так, наприклад, при обробці гетинакса і текстоліту величина допустимого зносу різальних крайок інструменту, що забезпечує шорсткість оброблюваної поверхні по 4-го класу, за даними[41], W2w2w24. , W2w2w211. , W2w2w26. не перевищує 0 4 мм. Допустимий знос за іншими даними[99], W2w2w28. дещо відрізняється за значеннями, але також нижче зносу, рекомендованого для обробки металів.

Швидкозношувані деталі ежектора - насадка, камера змішання, дифузор виготовляються зі сталі марок У-8 У-10 з подальшою термічною обробкою. Термін служби деталей залежить від абразивності подається в свердловину матеріалу обсипання, режиму роботи ежектора, величини допустимого зносу, що визначається глибиною свердловини.

Визначати допустимий знос інструменту при обробці пластмас по шорсткості обробленої поверхні не рекомендується[41], W2w2w211. , Так як мають місце специфічні види погіршення якості обробленої поверхні: поява відколів, розшарувань, припікання, які не спостерігаються при різанні металів. Причому поява пріжогов при обробці текстоліту і гетинаксу, на думку М. Ф. Семко[88], Є одним з основних факторів, за яким слід встановлювати величину допустимого зносу.

Допустимим зносом деталі називається такий її знос, при якому деталь, будучи встановленої при капітальному ремонті на автомобіль, працюватиме до наступного капітального ремонту і її знос не перевищить граничного. При цьому слід мати на увазі, що деталі з допустимого спрацювання можна використовувати при капітальному ремонті тільки в тому випадку, якщо необхідної точності при складанні сполучень забезпечується застосуванням методів регулювання або груповий взаємозамінності. Для визначення величини допустимого зносу деталі необхідно знати її граничний знос.

Циліндричний фрезерування супроводжується короткою стружкою і великим тертям по задній поверхні. Тому циліндричні, кінцеві, шліцьові, прорізні і фасонні фрези зношуються по задній поверхні (фіг. При грубій обробці стали величина допустимого зносу для циліндричних фрез ha 0 4 ч - 0 6 мм, при напівчистової - h3015 - - 025 мм. При грубій обробці чавуну А305 ч - 0 8 мм; при напівчистової - /z 0 2 н - 0 3 мм.

Циліндричні, кінцеві, шліцьові, прорізні і фасонні фрези зношуються в основному по задній поверхні (фіг. при грубій обробці за критерій зносу приймається оптимальний знос, при получіс-товой і чистової обробки - технологічний знос. при грубій обробці стали величина допустимого зносу для циліндричних швидкорізальних фрез ha 0 4 - 0 6 мм, при по-лучістовой h3015 - - 025 мм. при грубій обробці чавуну h, 0 5 - т - 0 8 мм, при напівчистової /L 0 2 - 0 3 мм.

при визначенні режимів різання для агрегатних верстатів стійкість ріжучих інструментів приймається рівною часу однієї робочої зміни і лише у виняткових випадках може бути прийнята стійкість, що дорівнює 0 5 часузміни. У разі важких умов різання і малої жорсткості системи СНІД може бути допущено і більше зниження швидкості різання. Також повинна бути зменшена величина максимального допустимого зносу ріжучих інструментів в 1 5 - 2 рази в порівнянні з умовами обробки на універсальному обладнанні.

Формуляр для реєстрації вироблення циліндра компресора. | Інструмент для зачистки поверхні циліндра. Якщо при вимірах буде виявлено, що знос циліндра гревзошел допустимі межі, то в цьому випадку виробляють розточення циліндра на верстаті з подальшим шліфуванням і хо-нінгованіем. У бескартерном компресорі видаляють зношену гільзу і запресовують нову. У табл. XV.4 наведені величини максимально допустимого зносу деталей бескрейцкопфние аміачних компресорів.

Зважаючи на малу міцності і крихкості реактопластов це призводить до значного погіршення чистоти поверхні, до викришування і сколів поверхонь оброблюваної заготовки при вході і виході інструменту. Зі збільшенням зносу радіус округлення різальної крайки інструмента також збільшується, що викликає не зріз волокон, а їх вирив і позначається на підвищенні шорсткості обробленої поверхні. Все це також змушує обмежувати величину допустимого зносу інструменту.

Циліндричні, кінцеві, прорізні і інші фрези зношуються в основному по задній поверхні. При чорновій обробці за критерій зносу приймають оптимальний знос, при напівчистової і чистової обробки - технологічний знос. При чорновій обробці заготовок зі сталі величина допустимого зносу для циліндричних швидкорізальних фрез Л3 0 Разом 4 4 - 0 6 мм; при напівчистової Л3015 - т - 025 мм; при чорновій обробці чавуну А305 4 - 0 8 мм. Оптимальна стійкість для циліндричних фрез з швидкорізальних сталей Т - 120 4 - 180 хв; для циліндричних фрез, оснащених твердим сплавом, Т 180 хв.Інші публікації на тему:
  • Знос - ріжуче лезо
  • Період - робота - інструмент
  • Найбільший допустимий зазор