Алкілірованние з'єднання

Алкілірованние сполуки мають дуже велике поширення серед органічних лікарських засобів, тому процеси алкілірова-ня широко застосовуються в технології хіміко-фармацевтичних препаратів.

Тетраметілсілан - представник повністю алкілованих з'єднань кремнію.

Питання про механізм відновлення алкілованих сполук перехідних металів залишається досі дискусійним.

Деякі дослідники счітают18 що при полімеризації олефінів активним центром є алкілірованние з'єднання титану та приєднання мономеру відбувається по зв'язку титан-вуглець; металлорганические з'єднання при цьому відіграє роль алкилірующего агента і не приймає участі в процесі росту ланцюга.

Дійсно, ці визначення фенолів і нейтральних масел заздалегідь визначають, що сильно алкілірованние з'єднання фенольної природи, що не взаємодіють з 10% - ним водним розчином їдкого натру в умовах знефенолювання фракцій, будуть віднесені до нейтральних масел (як це має місце для прийнятих умов технології) і що ці визначення дійсні і обмежені тільки умовами прийнятої технології цеху про безфо Енола ания.

Передбачається, що можливість освіти блоксополіме-рів при кополімеризації олефінів з ацетиленом визначається переважною адсорбцією останніх на активних центрах. Для цього алкілірованние з'єднання перехідних металів в активних центрах повинні володіти координаційної ненасиченістю.

При поєднанні з алкілірованими фенолами і амінами виділяється більша кількість тепла, ніж при поєднанні з неалкілі-рова сполуками. Однак дати числову характеристику збільшення теплоти поєднання алкілованих з'єднань в порівнянні з неалкілірованнимі не представляється можливим внаслідок явної недостатності наявних досвідчених даних.

Гідроксил фенолу, що стоїть в орто-положенні до карбонільної групі, як в орто-о ксікето-я а х 155 а-о ксіантрахінонах156 оксіксантонах157 і о к с і ф л а в о н а х158 як за допомогою лугу і галоидного алкила ( стр. Однак і в цьому випадку метилування може бути викликано енергійним впливом і застосуванням великого надлишку диметилсульфату, або ж повторною обробкою частково алкілованих з'єднань дімстіл-сульфатом і лугом. При цьому недоцільно стримувати бурхливий хід. Чим енергійніше і швидше протікає метилювання, тим краще виходу і тим чистіше отриманий ефір.

Каталитическая система на основі AlEt3 і Т1С14 є одним із прикладів надзвичайно великого числа відомих в даний час каталізаторів Циглера-Натта. Так, в якості першого з названих компонентів, крім похідних алюмінію, можуть бути використані органічні сполуки берилію, магнію, цинку, натрію, літію та ін. Серед похідних металів II і III груп придатні також неповністю алкілірованние з'єднання типу RmMeXB, де X - водень, галоген або алкокси-група. Для приготування каталізатора можна використовувати похідні перехідних металів будь-валентності, але в каталітичному комплексі найчастіше беруть участь їх з'єднання зі зниженою валентностью.

Однак потім було показано, що це складне становище виникає не внаслідок великої різниці в реакційної здатності етилбензолу і бензолу (табл. 6), а скоріше в результаті відділення важкого шару каталізатора, в якому вибірково розчиняються моноетіл і більш алкіліроьанние Етилбензол. В результаті цього частково алкілірованние з'єднання піддаються місцевому впливу високої концентрації каталізатора і алкилірующего агента, що веде до подальшого їх Алкі-лированию.Інші публікації на тему:
  • Отримання - простий ефір - фенол
  • Сульфохлорид
  • З'єднання - двовалентний титан