4-хлорхіназолін

У 4-хлорхіназоліне освіту цих двох резонансних структур відбувається без участі резонансу бензольного кільця; однак для схематичного написання цих резонансних структур при зображенні заміщення атома хлору в положенні 2 резонанс бензольного ядра доводиться враховувати.

Висока реакційна здатність 4-хлорхіназолінов по відношенню до фенолу корисна не тільки в синтезі 4-арплоксі.

Заміщення галогену в 4-хлорхіназолінах на алкоксид-іон представляє кращий метод синтезу ефірів 4-гідроксіхіназоліна, так як пряме алкілування 3 4-дигідро - 4-оксохіназоліна йде переважно по атому N, а не по О. Інша методика рекомендує кип'ятіння хлорхіназоліна з алкоголятов в спирті, але феніловий ефіри краще отримувати без спиртових розчинників, сплавляючи галогенпохідних з фенолом у присутності гідрокси-да натрію або калію.

У більшості з них описана конденсація 2 - і 4-хлорхіназолінов і їх похідних з різними ароматичними ами-но -, окси - і сульфгідрильними сполуками, що містять хромофорні групи. Як приклад можна вказати на конденсацію 6-нітро - 2 4-дихлор-хіназоліну з 2-аміноантрахінонів, що дає жовтий кубовий барвник, формула якого наведена нижче.

Широко досліджені две1 реакції хіназолонов - алкілування їх алкилгалогенидами і діалкілсульфатамі і хлорування хлоридами фосфору з утворенням 2 - і 4-хлорхіназолінов, реакції яких також були детально вивчені. Оскільки кожне з цих сполук має по два аналогічних реагують центру, вони є вельми цікавими об'єктами як для синтетичної, так і для теоретичної роботи. Всі вони потребують подальшого дослідження.

Константи швидкості реакції етоксид з галогенбензодіазінамі при 20 С. Як і з Діазин, реакції нуклеофільного заміщення зазвичай обмежуються заміщенням атома галогену. Таким чином, 4-хлорхіназолін по реакційної здатності перевершує свій 2-ізомер в 6500 раз. Дані про швидкість реакції 3-хлорцінноліна невідомі, але в 3 4-діхлорцінноліне атом 4 - С1 більш рухливий в реакціях заміщення, і по відносній реакційної здатності хлорбензил-Діазин можна з достатнім ступенем вірогідності розташувати в ряд: 4-хлорхіназолін 2-хлорхіноксалін 4 хлор-ціннолін 2-хлорхіназолін 1-хлорфталазін 3-хлорціннолін.

Було повідомлено про отримання великого числа И1 - хіназолілсульфаніламі-дов. Амінохіназолін, що утворюється при амінірованіе 4-хлорхіназоліна, і 2-амінохіназолін, отриманий з про-амінобензальдегіда і гуанідіннітра-та, вводили в реакцію конденсації з N-ацетілсульфанілілхлорідом в піридині, отримуючи відповідні - ацетил - М хіназолінілсульфаніламіди.

Було повідомлено про отримання великого числа И1 - хіназолілсульфаніламі-дов. Амінохіназолін, що утворюється при амінірованіе 4-хлорхіназоліна, і 2-амінохіназолін, отриманий з про-амінобензальдегіда і гуанідіннітра-та, вводили в реакцію конденсації з N-ацетілсульфанілілхлорідом в піридині, отримуючи відповідні - ацетил - М хіназолінілсульфаніламіди.

Як антималярійних препаратів були отримані численні хіназоліновие аналоги серії 4-амінохінолінів (хлорохина)[139]; було повідомлено про отримання двох аналоговсеріі 8-амінохінолінів (плазмохіна) ([5]; див. примітку на стор. Перші досить легко синтезуються з відповідного аміну і 4-хлорхіназоліна або 4-тіохіназолона або його метилового ефіру.

Для отримання окремих представників 3 4-дігідрохіназолінов зазвичай найбільш зручні два методи. Один з них полягає в перетворенні відповідного 4-хіназолона (отриманого з антраниловой кислоти) в 4-хлорхіназолін з подальшим каталітичним або хімічним відновленням його в 3 4-ді-гідрохіназолін.

Константи швидкості реакції етоксид з галогенбензодіазінамі при 20 С. Як і з дизайнами, реакції нуклеофільного заміщення зазвичай обмежуються заміщенням атома галогену. Дані щодо кінетики заміщення деяких монохлорбензодіазінов з атомом хлору в гетероциклічних кільці[187]представлені в табл. 1624; в ній немає відомостей про швидкість реакцій 4-хлорхіназоліна і 3-хлорцінноліна, проте константи швидкості реакції 2-хлор - і 4-хлорхіназоліна з Піперидин рівні відповідно 479 - 10 - 4 і 311 моль-1 - з-1. Таким чином, 4-хлорхіназолін по реакційної здатності перевершує свій 2-ізомер в 6500 разів. Дані про швидкість реакції 3-хлорцінноліна невідомі, але в 3 4-діхлорцінноліне атом 4 - С1 більш рухливий в реакціях заміщення, і по відносній реакційної здатності хлорбензил-Діазин можна з достатнім ступенем вірогідності розташувати в ряд: 4-хлорхіназолін 2-хлорхіноксалін 4-хлор-ціннолін 2-хлорхіназолін 1 - хлорфталазінжЗ - хлорціннолін.

Як і з дизайнами, реакції нуклеофільного заміщення зазвичай обмежуються заміщенням атома галогену. Дані щодо кінетики заміщення деяких монохлорбензодіазінов з атомом хлору в гетероциклічні кільці[187]представлені в табл. 1624; в ній немає відомостей про швидкість реакцій 4-хлорхіназоліна і 3-хлорцінноліна, проте константи швидкості реакції 2-хлор - і 4-хлорхіназоліна з Піперидин рівні відповідно 479 - 10 - 4 і 311 моль-1 - з-1. Таким чином, 4-хлорхіназолін по реакційної здатності перевершує свій 2-ізомер в 6500 разів. Дані про швидкість реакції 3-хлорцінноліна невідомі, але в 3 4-діхлорцінноліне атом 4 - С1 більш рухливий в реакціях заміщення, і по відносній реакційної здатності хлорбензил-Діазин можна з достатнім ступенем вірогідності розташувати в ряд: 4-хлорхіназолін 2-хлорхіноксалін 4 хлор-ціннолін 2-хлорхіназолін 1 - хлорфталазінжЗ - хлорціннолін.

Як і з дизайнами, реакції нуклеофільного заміщення зазвичай обмежуються заміщенням атома галогену. Дані щодо кінетики заміщення деяких монохлорбензодіазінов з атомом хлору в гетероциклічних кільці[187]представлені в табл. 1624; в ній немає відомостей про швидкість реакцій 4-хлорхіназоліна і 3-хлорцінноліна, проте константи швидкості реакції 2-хлор - і 4-хлорхіназоліна з Піперидин рівні відповідно 479 - 10 - 4 і 311 моль-1 - з-1. Таким чином, 4-хлорхіназолін по реакційної здатності перевершує свій 2-ізомер в 6500 разів. Дані про швидкість реакції 3-хлорцінноліна невідомі, але в 3 4-діхлорцінноліне атом 4 - С1 більш рухливий в реакціях заміщення, і по відносній реакційної здатності хлорбензил-Діазин можна з достатнім ступенем вірогідності розташувати в ряд: 4-хлорхіназолін 2-хлорхіноксалін 4 хлор-ціннолін 2-хлорхіназолін 1 - хлорфталазінжЗ - хлорціннолін.

Як і з Діазин, реакції нуклеофільного заміщення зазвичай обмежуються заміщенням атома галогену. Таким чином, 4-хлорхіназолін по реакційної здатності перевершує свій 2-ізомер в 6500 разів. Дані про швидкість реакції 3-хлорцінноліна невідомі, але в 3 4-діхлорцінноліне атом 4 - С1 більш рухливий в реакціях заміщення, і по відносній реакційної здатності хлорбензил-Діазин можна з достатнім ступенем вірогідності розташувати в ряд: 4-хлорхіназолін 2-хлорхіноксалін 4 хлор-ціннолін 2-хлорхіназолін 1-хлорфталазін 3-хлорціннолін.

Є повідомлення про багатьох спробах відновлення 2 - або 4-хлорхі-Назолін в хіназолін. Раніше застосовували такі відновники, як йодисто-водневу і оцтову[73]кислоти, червоний фосфор і йод[69]і йодистий фосфон[69, 73], І завжди виділяли при цьому тільки 3 4-дігідрохіназолін. З будь-яким гидролитическим розчинником утворювався л бо хіназолон, або алкоксіхіназолін внаслідок гідролізу або Алкоголиз активного атома хлору. Дюара[74]вказав, що каталітичне відновлення 4-хлорхіназоліна в присутності паладієвого каталізатора в киплячому ксилолі дає лише 3 4-дігідрохіназолін.

Як і з дизайнами, реакції нуклеофільного заміщення зазвичай обмежуються заміщенням атома галогену. Дані щодо кінетики заміщення деяких монохлорбензодіазінов з атомом хлору в гетероциклічних кільці[187]представлені в табл. 1624; в ній немає відомостей про швидкість реакцій 4-хлорхіназоліна і 3-хлорцінноліна, проте константи швидкості реакції 2-хлор - і 4-хлорхіназоліна з Піперидин рівні відповідно 479 - 10 - 4 і 311 моль-1 - з-1. Таким чином, 4-хлорхіназолін по реакційної здатності перевершує свій 2-ізомер в 6500 разів. Дані про швидкість реакції 3-хлорцінноліна невідомі, але в 3 4-діхлорцінноліне атом 4 - С1 більш рухливий в реакціях заміщення, і по відносній реакційної здатності хлорбензил-Діазин можна з достатнім ступенем вірогідності розташувати в ряд: 4-хлорхіназолін 2-хлорхіноксалін 4 хлор-ціннолін 2-хлорхіназолін 1 - хлорфталазінжЗ - хлорціннолін.

Є повідомлення про багатьох спробах відновлення 2 - або 4-хлорхі-Назолін в хіназолін. Раніше застосовували такі відновники, як йодисто-водневу і оцтову[73]кислоти, червоний фосфор і йод[69]і йодистий фосфон[69, 73], І завжди виділяли при цьому тільки 3 4-дігідрохіназолін. З будь-яким гидролитическим розчинником утворювався л бо хіназолон, або алкоксіхіназолін внаслідок гідролізу або Алкоголиз активного атома хлору. Дюара[74]вказав, що каталітичне відновлення 4-хлорхіназоліна в присутності паладієвого каталізатора в киплячому ксилолі дає лише 3 4-дігідрохіназолін. Вони встановили, що спочатку відбувалося відновлення 4-хлорхіназоліна в хіназолін, який був виділений з виходом 51%, після припинення відновлення після поглинання одного благаючи водню. Хіназолін, проте, в тих же умовах легко відновлювався в 3 4-дігідрохіназолін. При наявності в молекулі хлорхіназоліна інших відновлюються груп, наприклад нітрогрупи, відновлення не може бути різко перервано після поглинання певної кількості водню, так як одночасно відновлюються кілька груп.Інші публікації на тему:
  • Аріна механізм
  • Проміжний а-комплекс
  • Хлорування - ефір