Величина - перешкода

Величина перешкоди не повинна бути вище 10 - 20 мв при включених котушках датчиків зі знятими магнітами: з включеним і вимкненим живленням на триполюсному статорі...


Велике магнітне опір

Велике магнітне опір потоку Ф3 послаблює його величину...


Величина - момент - сила

Величина моменту сили Р навколо осі I, як відомо, дорівнює моменту ортогональної проекції сили на площину J51 проведену нормально до осі /, по відношенню до точки Про перетину площині Е з віссю /ім...


Апаратурний метод

Апаратурний метод полягає в тому, що окремі психофізіологічні чинники виявляють і оцінюють за допомогою спеціально сконструйованих приладів і апаратури...


Більшість - промисловий об'єкт

Більшість промислових об'єктів представляють собою складні динамічні системи з багатьма ступенями свободи, схильні до дії багатьох зовнішніх і параметричних збурень; процеси в цих об'єктах порівняно мало вивчені і роботи по їх математичного опису пов'язані з великими труднощами, умови роботи об'єктів піддаються прогнозу при проектуванні з невисокою ймовірністю...


Бредфілд

Бредфілд, Робертса, Вуда, Ошима, Накабайаші, Сакамото і ін...


Архівне зберігання

Архівне зберігання таких документів здійснюється в опечатаних коробках, в приміщеннях, що виключають несанкціонований доступ...


Z-тип

Подвоєння Z-типу показано лише якісно; його залежність від /і К не враховується...


Найважливіше значення

Найважливіше значення для нафтохімічної промисловості має велику кількість водню, що отримується при каталітичному риформінгу...


АзНІІ

Ефективність присадок АзНІІ - циатім-1 і циатім-339 (в частині, пов'язаній з утворенням продуктів окислення з масла), очевидно, пояснюється не тільки деякою протиокислювальну здатністю даних присадок, але і переважним утворенням (в порівнянні з маслом без присадки) карбенів і карбоїдів , які менш небезпечні, ніж оксикислоти і асфальтени, з точки зору освіти лакових відкладень...